Ta bort en licens från en delad postlådaRemove a license from a shared mailbox

Anteckning

Administrationscentret förändras.The admin center is changing. Om dina erfarenheter inte överensstämmer med uppgifterna som visas här kan du läsa mer i Om det nya administrationscentret för Microsoft 365.If your experience doesn't match the details presented here, see About the new Microsoft 365 admin center.

Delade post lådor kräver normalt ingen licens.Shared mailboxes usually don't require a license. Följ de här anvisningarna om du vill ta bort en licens från en delad post låda så att du kan tilldela den till en användare eller returnera licensen så att du inte betalar för en licens som du inte behöver.Follow these instructions to remove a license from a shared mailbox so that you can either assign it to a user or return the license so that you aren't paying for a license you don't need.

Anteckning

En licens krävs i följande fall:A license is required in the following scenarios:

 1. Den delade post lådan har mer än 50 GB lagrings utrymme.The shared mailbox has more than 50 GB of storage in use.
 2. Den delade post lådan använder arkivering på plats.The shared mailbox uses in-place archiving.
 3. Den delade post lådan placeras i en tvist.The shared mailbox is placed in litigation hold.

Ta bort licensenRemove the license

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.

  Anteckning

  Du måste ta bort licensen från sidan aktiva användare.You need to remove the license from the Active users page. Du kan inte ta bort licensen från sidan Delad post låda eftersom licenser är användar inställningar.You can't remove the license from the Shared mailbox page because licenses are user settings.

 2. Välj den delade post lådan.Select the shared mailbox.

 3. Fliken licenser och appar , expandera licenser och avmarkera kryss rutan för den licens du vill ta bort.One the Licenses and Apps tab, expand Licenses and uncheck the box for the license you want to remove.

 4. Välj Spara ändringar.Select Save changes.

 5. När du återvänder till sidan aktiva användare blir statusen för den delade post lådan olicensierad.When you return to the Active users page, the status of the shared mailbox will be Unlicensed.

 6. Du betalar fortfarande för licensen.You're still paying for the license. Om du vill sluta betala för det tar du bort licensen från din prenumeration.To stop paying for it, remove the license from your subscription.

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.

  Anteckning

  Du måste ta bort licensen från sidan aktiva användare.You need to remove the license from the Active users page. Du kan inte ta bort licensen från sidan Delad post låda eftersom licenser är användar inställningar.You can't remove the license from the Shared mailbox page because licenses are user settings.

 2. Välj den delade post lådan och välj sedan redigera bredvid produkt licenser.Select the shared mailbox, and then select Edit next to Product licenses.

 3. Sidan produkt licenser väljer du växling till av för den licens du vill ta bort.One the Product licenses page, set the toggle to Off for the license you want to remove.

 4. Välj Spara.Select Save.

 5. När du återvänder till sidan aktiva användare blir statusen för den delade post lådan olicensierad.When you return to the Active users page, the status of the shared mailbox will be Unlicensed.

 6. Du betalar fortfarande för licensen.You're still paying for the license. Om du vill sluta betala för det tar du bort licensen från din prenumeration.To stop paying for it, remove the license from your subscription.

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.

  Anteckning

  Du måste ta bort licensen från sidan aktiva användare.You need to remove the license from the Active users page. Du kan inte ta bort licensen från sidan Delad post låda eftersom licenser är användar inställningar.You can't remove the license from the Shared mailbox page because licenses are user settings.

 2. Välj den delade post lådan och välj sedan redigera bredvid produkt licenser.Select the shared mailbox, and then select Edit next to Product licenses.

 3. Sidan produkt licenser väljer du växling till av för den licens du vill ta bort.One the Product licenses page, set the toggle to Off for the license you want to remove.

 4. Välj Spara.Select Save.

 5. När du återvänder till sidan aktiva användare blir statusen för den delade post lådan olicensierad.When you return to the Active users page, the status of the shared mailbox will be Unlicensed.

 6. Du betalar fortfarande för licensen.You're still paying for the license. Om du vill sluta betala för det tar du bort licensen från din prenumeration.To stop paying for it, remove the license from your subscription.

Om delade postlådorAbout shared mailboxes

Skapa en delad postlådaCreate a shared mailbox

Konfigurera en delad postlådaConfigure a shared mailbox

Konvertera en användarpostlåda till en delad postlådaConvert a user mailbox to a shared mailbox

Lösa problem med delade postlådorResolve issues with shared mailboxes