Få support

Titta på: Få hjälp eller support

Behöver du prata med någon på en gång? Ha kontouppgifterna redo när du ringer supporten.

Viktigt

Du måste vara administratör för en företags prenumeration för att kunna använda dessa supportvägar. Om du inte är administratör för en organisation kan du använda den här supportsidan.

Börja med att kontrollera aktuell hälsostatus för dina tjänster. Du kan visa detaljerad information om aktuella och tidigare problem på Instrumentpanel för tjänststatus. Om du har ett problem som inte finns med i listan kan du få support på något av följande sätt:

Onlinesupport

Spara tid genom att påbörja din tjänstbegäran online. Vi hjälper dig att hitta en lösning eller så kan du ansluta dig för att få teknisk support.

 1. Gå till administrationscentret på https://admin.microsoft.com. Om du får ett meddelandet där det står att du har inte behörighet att komma åt den här sidan eller utföra den här åtgärden, är du inte administratör. För mer information se Vem har administratörsbehörigheter i min verksamhet?

 2. Längst ned till höger på sidan väljer du Hjälp & support.

 3. Skriv en fråga eller ett nyckelord i textrutan. Om du får en listruta väljer du det alternativ som är närmast din fråga eller fortsätter skriva din fråga och trycker sedan på Retur.

 4. Om resultatet inte hjälper väljer du Kontakta support längst ned.

 5. Skriv en beskrivning av ditt problem, bekräfta ditt kontaktnummer och din e-postadress, välj önskad kontaktmetod och välj sedan Kontakta mig. Den förväntade väntetiden anges i fönstret Kontakta support.

  Anteckning

  Om du har köpt prenumerationen genom en partner visas först kontaktinformationen för den partnern. Du kan också välja Ny Microsoft-tjänstförfrågan längst ned i fönstret.

Telefonsupport

Faktureringssupport ges på engelska kl. 9–17 (9–18 i Australien), måndag till fredag. Teknisk support på engelska dygnet runt alla dagar.
Ha kontouppgifterna redo när du ringer.

Anteckning

För att bättre skydda din organisation har vi lagt till ett PIN-baserat verifieringssteg till vår befintliga telefonbaserade verifieringsprocess. Om du kontaktar oss från ett nummer som inte är registrerat med din organisationsprofil, skickar Microsofts supportrepresentant en verifieringskod till det registrerade e-postmeddelandet eller telefonnumret i din Administrationscenter för Microsoft 365 profil. Du måste tillhandahålla den här koden till supportrepresentanten för att ge dem åtkomst till din organisations konto.

 • I Sverige ringer du 020 160 5899.

 • I Australien ringer du 1 800 197 503.

 • I Kanada ringer du 1 800 865 9408.

 • I Storbritannien ringer du 0800 032 6417.

Om ditt telefonnummer till supporten inte visas ovan använder du den nedrullningsbara menyn nedan för att hitta numret för ditt land eller region.

Stöd för småföretag med Business Assist

Få ut mesta möjliga av din prenumeration med expertråd från småföretagsspecialister.

Business Assist för Microsoft 365 är utformat för småföretag för att ge dig och dina anställda tillgång dygnet runt till småföretagsspecialister medan din verksamhet utvecklas, från registrering till daglig användning. Mer information finns i Business Assist.

Med varje prenumeration på Office 365 som drivs av 21Vianet, ger 21Vianet teknisk support, support före försäljning, faktureringssupport och prenumerationssupport. Supporten är tillgänglig både online via portalen för Office 365 som drivs av 21Vianet och per telefon för både betal- och utvärderingsprenumerationer.

Behöriga administratörer kan använda portalen för Office 365 som drivs av 21Vianet för att både skicka tjänstbegäranden online och hitta supporttelefonnumren. Instruktioner finns i Kontakta support.

Det tekniska supportteamet för Office 365 hos 21Vianet felsöker bara fel som rör Office 365 som drivs av 21Vianet. Problem som beror på kundens nätverk omfattas inte av Office 365-supporten, och i sådana fall måste kunden kontakta sitt nätverksteam för att få hjälp.

Supportalternativ för community och självservice

Självservicesupport är tillgänglig för alla användare av Office 365 som drivs av 21Vianet och innehåller verktyg och videor för felsökning, hjälpartiklar och hjälpvideor samt forum och wiki-sidor i Office 365-communityn. Mer självhjälpsresurser finns i Läs mer om Office 365 som drivs av 21Vianet.

Support före försäljning

Med support före försäljning för Office 365 som drivs av 21Vianet får du hjälp med prenumerationens funktioner och fördelar, jämförelser av abonnemang, priser och licensiering och med att identifiera den rätta lösningen som uppfyller dina företagsbehov. Dessutom kan du med support före försäljning få hjälp att hitta en partner och köpa och registrera dig för en provperiod. Du kan ringa på lokal kontorstid, måndag till fredag. Support före försäljning kan nås med samma telefonnummer som teknisk support. Instruktioner finns i Kontakta support.

Support för fakturering och prenumerationshantering

Hjälp för problem med fakturering och prenumerationshantering är tillgänglig online eller via telefon under kontorstid i Kina (Beijing-tid), måndag till fredag. Support för fakturering och prenumerationshantering kan nås med samma telefonnummer och onlineprocess för tjänstbegäranden som för teknisk support. Supporttelefonnumret finns på portalen för Office 365 som drivs av 21Vianet. Instruktioner finns i Kontakta support.

Här är några exempel på problem med fakturering och prenumerationshantering:

 • Registrera sig för en provperiod eller köpa en prenumeration
 • Omvandla en provprenumeration till en betalprenumeration
 • Förstå fakturan
 • Förnya en prenumeration
 • Lägga till eller ta bort licenser
 • Avbryta en betalprenumeration

Teknisk support

Teknisk support för prenumerationer på Office 365 som drivs av 21Vianet hjälper till med grundläggande installation, konfiguration och allmän teknisk användning. I följande tabell visas några exempel på sådana problem.

Supportkategori Exempel
Installation och konfiguration Exchange Online
 • Office 365-postlådemigrering
 • Mottagarkonfiguration (postlådebehörigheter, konfigurera vidarebefordran av e-post, konfigurera delad postlåda)
 • Konfiguration av automatisk upptäckt

SharePoint Online
 • Behörigheter och användargrupper
 • Konfiguration av externa användare

Skype för företag – Online
 • Installation och skapa kontakter

Microsoft 365-applikationer för företag
 • Installation och konfiguration
Konfiguration Konfigurationsproblem med tjänsten
 • Enkel inloggning (SSO)
 • Active Directory-synkronisering

Anteckning

Här får du information om hur du kontaktar teknisk support: Kontakta support. Teknisk support inkluderar inte felsökning av tjänster eller tillägg från tredje part. Mer information om hur du hittar svar från andra kunder i communityn.

Ärendehantering i teknisk support

21Vianet tilldelar en allvarlighetsnivå till ett ärende när det öppnas, baserat på en bedömning av problemtypen och inverkan på kunden. I följande tabell visas exempel på problemtyper och allvarlighetsnivåer.

Allvarlighetsnivå Åtgärder och supportbeskrivning Exempel
Allvarlighetsnivå A (kritisk) En eller flera tjänster kan inte nås eller användas. Deadlines för produktion, drift eller distribution påverkas betydligt eller så drabbas produktionen eller lönsamheten i hög grad. Flera användare eller tjänster berörs.
 • Omfattande problem med att skicka eller ta emot e-post.
 • SharePoint-webbplatsen ligger nere.
 • Alla användare kan inte skicka snabbmeddelanden, gå med i eller schemalägga Skype för företag-möten eller ringa Skype för företag-samtal.
Allvarlighetsnivå B (hög) Tjänsten kan användas men med nedsatt funktion. Situationen har måttlig inverkan på verksamheten och kan hanteras under kontorstid. En användare, kund eller tjänst påverkas delvis.
 • Skicka-knappen i Outlook är förvrängd.
 • Inställningen går inte att göra från EAC (administrationscentret för Exchange), men möjlig i Windows PowerShell.
Allvarlighetsnivå C (icke-kritisk) Situationen har minimal inverkan på verksamheten. Problemet är viktigt men har inte en betydande aktuell inverkan på kundens tjänst eller produktivitet. En användare upplever vissa störningar men det finns en acceptabel lösning.
 • Hur du anger användarlösenord som aldrig upphör att gälla.
 • Användare kan inte ta bort kontaktinformation i Exchange Online.

Tiden för första svar för teknisk support

Tiden för första svar baseras på allvarlighetsnivåerna som beskrivs ovan. 21Vianets kundtjänstteam följer upp med undersökning och kundkommunikation i rimlig takt enligt aktuell allvarlighetsnivå. 21Vianet förväntar sig även att kunden samarbetar på en rimlig nivå.

Säkerhetsnivå 1 Första svar från 21Vianets kundsupport Kundens ansvar
Allvarlighetsnivå A 2 (kritisk) Första svar: Inom 1 arbetsdag.
Uppföljning: arbetet fortsätter tills problemet är löst.
Ge en redogörelse för inverkan på verksamheten (se beskrivning av och exempel på allvarlighetsnivå A ovan). Tilldela resurs för att säkerställa fortsatt samarbete med 21Vianet-kundsupportagent för gemensam undersökning och nödvändig kommunikation. Ge korrekt kontaktinformation och säkerställ tillförlitlig kommunikation i hela livscykeln för tjänstbegäran.
Allvarlighetsnivå B (hög) Första svar: Inom 1 arbetsdag. Ge korrekt kontaktinformation och säkerställ tillförlitlig kommunikation i hela livscykeln för tjänstbegäran.
Allvarlighetsnivå C (medel) Första svar: Inom 3 arbetsdagar. Ge korrekt kontaktinformation och säkerställ tillförlitlig kommunikation i hela livscykeln för tjänstbegäran.

1 Om kunden inte kan tillhandahålla den resurs som krävs eller ingen svarar på undersökningen av 21Vianets kundsupportagent i rimlig tid kan 21Vianet-supportteamet sänka allvarlighetsnivån för en tjänstbegäran.

2 Allvarlighetsnivå A är bara tillgänglig för kunder som har tecknat ett avtal för avancerade onlinetjänster med 21Vianet via en säljansvarig. Allvarlighetsnivå A är bara tillgänglig för teknisk support. För support för fakturering och prenumerationshantering är den högsta allvarlighetsnivån B.

Arbetstider för teknisk support

Allvarlighetsnivå A: Löpande tjänst dygnet runt

Allvarlighetsnivå B/C: 09:00 ~24:00 (Beijing-tid) per dag, 365 dagar.

Kontakta support

Anteckning

Alternativen för assisterad support är endast till för administratörer i organisationer med Office 365-abonnemang. Om du använder Office 365 men inte är en administratör kan du fortfarande få support i communityforumen eller genom att kontakta din administratör.

Skapa en onlinebegäran

Spara tid genom att påbörja din tjänstbegäran online. Gå till Administrationscentret för Microsoft 365 och välj Kundservice > Ny tjänstbegäran.

Ring supporten

Ring support. Om du stöter på problem med din onlinebegäran kan du ringa (86) 400-089-0365 och få support via telefon.

Delat supportansvar

21Vianet förstår att det är en viktig aspekt med molntjänster att få teknisk support i tid från kvalificerad personal. Lika viktigt är den avgörande roll som kundens IT-avdelning spelar i supporten för användarna.

Administratörens roller och ansvar

Personer med administratörsroller är de enda i kundens organisation som är behöriga att få åtkomst till administrationsavsnittet på portalen för Office 365 som drivs av 21Vianet och att kommunicera direkt med 21Vianet om Office 365-tjänstbegäranden.

Med Office 365 kan du ange flera typer av administratörer som har olika funktioner. Den här tjänstbeskrivningen använder den allmänna titeln administratör för att referera till alla kategorier av administratörer. Mer information om olika typer av administratörsroller finns i Tilldela administratörsroller i Microsoft 365 for Business.

Administratören är:

 • ansvarig för tjänstadministration och kontounderhåll
 • primär kontakt som konfigurerar och ger support åt alla tjänstanvändare
 • behörig att skicka tjänstbegäranden till 21Vianet.

Administratörens roll är att:

 • skapa och konfigurera användarkonton så att användarna får åtkomst till tjänsterna
 • hantera klientanslutning, klientprogramvara och problem med mobilitetsinstallationer
 • hantera tillgänglighetsproblem för tjänsten inom kundorganisationens kontroll
 • använda resurser för självservicesupport för att lösa supportproblem.

Administratören förväntas ge inledande hjälp till kundens användare. Men om administratören inte kan lösa problemen med hjälp av resurserna för självservicesupport ska han/hon kontakta supporten.

21Vianet-supportrollen

21Vianets supportroll är att:

 • felsöka och ge teknisk vägledning för kundens problem och eskaleringar
 • samla in och validera information som rör specifika tjänstbegäranden
 • koordinera ärenden och hantera lösningar
 • kommunicera med administratörerna så att problemen hanteras kontinuerligt
 • hjälpa till med förfrågningar om licensiering, fakturering och prenumerationer
 • hjälpa till med förfrågningar om köp och utvärderingsversioner
 • kontinuerligt samla in kundfeedback via enkäter om hur tjänsten ska förbättras.

Funktionstillgänglighet

Information om funktioners tillgänglighet i olika Office 365-abonnemang finns i beskrivningen av Office 365-tjänster.

Följ oss på WeChat

Skanna den här QR-koden om du vill följa oss på WeChat och få de senaste uppdateringarna för Office 365 som drivs av 21Vianet.

QR-kod för uppdateringar för Office 365 som drivs av 21Vianet.

Den här artikeln gäller för Office 365 Germany-kunder som har domäner som slutar på onmicrosoft.de. Mer information finns i Läs mer om Office 365 Germany.

Som administratör för Office 365 Germany får du fri tillgång till vår kunniga supportpersonal som hjälper dig att lösa tekniska problem och ger support före försäljning, kontosupport och faktureringssupport. Du kan även kontakta oss med ärenden gällande andra Office 365 Germany-användare i organisationen.

Anteckning

Alla supportalternativ nedan gäller för Microsoft Cloud Germany. Mer information om hur Microsoft använder sig av de data du tillhandahåller när du kontaktar supporten för Microsoft finns i sekretesspolicyn.

Få assisterad support

Assisterade supportalternativ är endast till för administratörer av organisationer som prenumererar på Office 365 Germany. Du som inte är administratör, men som använder Office 365 Germany på jobbet eller i skolan kan få support i communityforumen eller genom att kontakta administratören eller IT-avdelningen.

 • Skapa en onlinebegäran. Spara tid genom att påbörja din tjänstbegäran online. Välj Support > Ny tjänstbegäran i administrationscentret. Vi hjälper dig att hitta en lösning eller tilldelar dig en expert som kontaktar dig via e-post eller telefon.

 • Ring supporten. Vi finns här för att hjälpa dig. Ha kontouppgifterna redo när du ringer supporten.

Region Telefonnummer Tider
Tyskland 0800 589 2330 Faktureringssupport:
 • Tyska: mån–fre, 09–17, Berlin
 • Engelska: mån–fre, 09–17, Berlin

Teknisk support:
 • Tyska: mån–sön, dygnet runt
 • Engelska: mån–sön, dygnet runt

Alternativt telefonnummer: 069 380 789 305 (lokal samtalsavgift)
Alla andra marknader i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet +49 69 380 789 305 Faktureringssupport:
 • German: Mon-Fri 9-5 Berlin(UTC+1)
 • Engelska: mån–fre, 09–17, Berlin (UTC +1)

Teknisk support:
 • Tyska: mån–sön, dygnet runt
 • Engelska: mån–sön, dygnet runt

Telefonsupporten är tillgänglig via internationellt samtal till Tyskland. Internationell samtalsavgift. Du kan undvika samtalsavgifter genom att skicka ett supportärende via administrationscentret.

Låt vår community hjälpa dig

Du kan också söka i Microsoft 365 for business-forumen efter kända problem och populära ämnen eller ställa en ny fråga. Forumen övervakas av Microsofts kunniga supportpersonal som kan hjälpa dig att lösa problemet.

Sök efter dokument och utbildning (artikel)
Snabbkonfiguration för anställda (artikel)
Översikt över konfigurationen av Microsoft 365 Business Premium (video)