Ansluta till ett Teams-möte med gästerJoin a Teams meeting with guests

Med Microsoft Teams kan du enkelt ansluta till och delta i möten med både interna och externa användare.With Microsoft Teams, you can easily join and participate in meetings with both internal and external users.

Prova!Try it!

  1. I Microsoft Teams väljer du Kalender och hittar mötet.In Microsoft Teams, choose Calendar, and find your meeting.

  2. Välj Anslut och bestäm om kameran och mikrofonen ska vara på eller av och välj Anslut nu.Select Join, decide whether you want your camera and microphone on or off, and select Join Now.

  3. Om du är en extern gäst öppnar du e-postmeddelandet du fick om mötet och väljer Anslut till Microsoft Teams-möte.If you're an external guest, open the e-mail you received about the meeting and select Join Microsoft Teams Meeting.

    Om du inte vill ladda ned appen väljer du Anslut på webben i stället.If you don't want to download the app, choose Join on the web instead.

  4. Ange ditt namn och välj Anslut nu.Enter your name and select Join Now.

  5. När alla har kommit kan du starta mötet genom att dela skrivbordet, en bildskärm eller en app som PowerPoint.Once everyone has arrived, you can start your meeting by sharing your desktop, a monitor, or an app like PowerPoint.

  6. När mötet är slut väljer du Lägg på.When the meeting is over, select Hang up.