Avbryt prenumeration på Google WorkspaceCancel Google Workspace subscription

  1. Logga in på Google Admin och gå till Fakturering.Sign in to Google Admin and go to Billing.

  2. Välj ditt G Suite-abonnemang, avbryt prenumerationen och välj sedan Fortsätt i listan Prenumerationer.In the Subscriptions list,choose your G Suite subscription, Cancel subscription, and then choose Continue.

    Viktigt

    prenumerationen avbryts omedelbart och du kan inte ångra den här åtgärden.your subscription will be cancelled immediately and you cannot undo this action.

    Skärmbild av faktureringssidan för Google-administratörer.

Observera att du kanske inte ser Domänregistrering i din prenumerationslista om din DNS-värd inte är Google-domäner.Note that you might not see Domain Registration in your Subscriptions list if your DNS host provider isn't Google domains.