Byta från Google Workspace – översiktSwitch from Google Workspace - Overview

Utför följande steg för att flytta data, e-post och användare från Google Workspace till Microsoft 365 för företag.Complete the following steps to move your data, email, and users from Google Workspace to Microsoft 365 for business.

StegStep BeskrivningDescription
Steg 1Step 1 Registrera dig för Microsoft 365 Business PremiumSign up for Microsoft 365 Business Premium
Steg 2Step 2 Konfigurera Microsoft 365 för Google Workspace-migrering.Set up Microsoft 365 for Google Workspace migration.
I det här steget verifierar du att du äger den domän som du använder i Google Workspace, lägger till användare och ställer in grundläggande säkerhet för enheter.In this step you will validate you own the domain you use in Google Workspace, add users, and set up basic security for devices.
Steg 3Step 3 Konfigurera säkerhetsprinciper för Windows-enheter.Set up security policies for Windows devices.
Windows-säkerhet konfigureras separat på sidan Konfigurera i administrationscentret för Microsoft 365.Windows security is set up separately in the Setup page of Microsoft 365 admin center.
Steg 4Step 4 Lägga till Google Workspace-domänen i Microsoft 365Add your Google Workspace domain to Microsoft 365
När du verifierat att du äger den domän som du använder för e-post kan du och alla andra användare börja använda din gamla e-postadress för att logga in på Microsoft 365 Business Premium.After you verify you own the domain you are using for email, you and all the other users can start using your old email to sign in to Microsoft 365 Business premium.
Steg 5Step 5 Installera Office-appar och Microsoft Teams.Install Office apps and Microsoft Teams.
Alla användare som har Microsoft 365-licenser ska installera Office-apparna på sina arbetsenheter.All the people who have Microsoft 365 licenses should install the Office apps on their work devices.
Steg 6Step 6 Migrera allas e-post- och kalenderobjekt.Migrate everyone's email and calendar items.
I det här steget ska du köra en Exchange Online-migrering för att flytta allas e-post, kalender och kontakter från Google Workspace.In this step you will run an Exchange Online migration to move everyone's email, calendar, and contacts from Google Workspace.
Steg 7Step 7 Anslut domän till Microsoft 365.Connect domain to Microsoft 365.
När du har anslutt domän-e-posten börjar du gå till Microsoft 365 och alla dina Microsoft 365-tjänster kommer att fungera.After you connect the domain email will start going to Microsoft 365, and all your Microsoft 365 services will work.
Steg 8Step 8 Använd Mover för att flytta allas data från Drive till OneDrive och från delade Drives till gruppwebbplatser.Use Mover to move everyone's data from Drive to OneDrive and from shared Drives to Team sites.
I det här steget kopieras och flyttas alla data i personliga och delade enheter till Microsoft 365.In this step, all the data in personal and shared Drives is copied and moved to Microsoft 365.
Steg 9Step 9 Avbryt Google Workspace men behåll domänen.Discontinue Google Workspace but keep your domain.
Om Google hanterar din domän kan du behålla den där även efter att du avbrutit Prenumerationen på Google Workspace.If Google manages your domain, you can keep it there even after you discontinue your Google Workspace subscription. Du kan också välja att flytta den till en annan DNS-värd om du vill.You can also choose to move it to another DNS host if you want.