Återställa Windows 10-enheter till fabriksinställningarnaReset Windows 10 devices to their factory settings

Den här artikeln gäller Microsoft 365 Business Premium.This article applies to Microsoft 365 Business Premium.

En fabriksinställning återställer en enhet till de ursprungliga inställningarna då enheten köptes.A factory reset reverts a device to the original settings it had when the device was purchased. Data, och alla appar som installerats sedan dess tas bort.All apps and data on the device that were installed after purchase are removed. Du kan använda Microsoft 365 för företag för att fabriksåterställa Windows 10-enheter som du hanterar.You can use Microsoft 365 for business to factory reset Windows 10 devices you manage.

  1. Gå till administrationscentret på https://admin.microsoft.com.Go to the admin center at https://admin.microsoft.com.

  2. Välj Enheter hantera i den vänstra navigeringsdonet > Manage.In the left nav, choose Devices > Manage.

  3. På sidan Hantera markerar du kryssrutan bredvid den enhet som du vill ta bort data från och väljer sedan Fabriksåterställningi listrutan Hantera.On the Manage page, check the checkbox next to the device you want to remove data from and then, in the Manage drop-down choose Factory reset.

  4. I fönstret Är du säker på att du vill fabriksåterställa följande enheter väljer du Bekräfta > Stäng.On the Are you sure you want to factory reset the devices below pane, choose Confirm > Close.