Logga in på Microsoft 365 för kampanjerSign in to Microsoft 365 for campaigns

För kampanj administratörerFor campaign admins

Om du har registrerat dig för Microsoft 365 för kampanjer är du Microsoft 365-administratör. Så här loggar du in:If you signed up for Microsoft 365 for Campaigns, you're the Microsoft 365 admin. Here's how to sign in:

  1. Hitta det användar namn och lösen ord som vi skickade till den e-postadress som du gav oss i steg 2 av stegen för att registrera dig.Find the username and password that we sent to the email address that you gave us in step 2 of Steps to sign up.
  2. I webbläsaren går du till administrations centret för Microsoft 365 på https://admin.microsoft.com .In the browser, go to the Microsoft 365 admin center at https://admin.microsoft.com.
  3. Skriv in ditt användar namn och lösen ord.Type in your username and password. Välj Logga in.Select Sign in.
  4. I det övre högra hörnet på sidan kan du leta reda kontrollen.In the top right of the page, find the Preview on control. Välj för hands version på så att du kan använda alla kontroller som beskrivs i avsnittet öka skyddet för din kampanj.Select Preview on so you can use all the controls described in Bump up protection for your campaign.

För kampanj personalFor campaign staff

Ställ in kampanj personal enligt beskrivningen i lägga till användare du kan också återställa och skicka lösen ord på sidan lägga till användare .Set up campaign staff as described in Add users You can also reset and resend passwords on the Add users page. Alla kampanj personal kan logga in på https://Office.com .All campaign staff can sign in at https://Office.com.