Ta bort en satellit plats i Microsoft 365 multi-geoDelete a satellite location in Microsoft 365 Multi-Geo

Om du inte längre behöver en satellit plats kan du ta bort den från klient organisationen från administrations centret för SharePoint.If you no longer need a satellite location, you can delete it from your tenant from the SharePoint admin center.

Varning

Alla användar data på satellit platsen tas bort permanent.All user data in the satellite location will be permanently deleted. Detta inkluderar allt OneDrive för företag-innehåll, SharePoint-webbplatser och Exchange-postlådor inklusive Microsoft 365 Group-postlådor.This includes all OneDrive for Business content, SharePoint sites and Exchange mailboxes including Microsoft 365 Group mailboxes. Du måste migrera data till en annan satellit plats eller på Central platsen innan du tar bort satellit platsen.You must migrate any data to another satellite location or the central location before you delete the satellite location. Åtgärden kan inte ångras.This action cannot be undone.

Endast globala administratörer kan ta bort satellit platser.Only global administrators can delete satellite locations.

Skärm bild av multi-geo Admin Center som visar användar gränssnittet för geo-platsen

Ta bort en satellit platsTo delete a satellite location

  1. Öppna administrations centret för SharePointOpen the SharePoint admin center

  2. Gå till fliken geo platser .Navigate to the Geo locations tab.

  3. Klicka på den Geo-plats som du vill ta bort på kartan.On the map, click the geo location that you want to delete.

  4. Klicka på ta bort plats.Click Delete location.

  5. Bekräfta borttagningen genom att markera kryss rutorna.Confirm the deletion by selecting the confirmation check boxes.

  6. Klicka på Ta bort.Click Delete.