Inaktivera åtkomst till Sway med PowerShell för Microsoft 365Disable access to Sway with PowerShell for Microsoft 365

Den här artikeln gäller både Microsoft 365 Enterprise och Office 365 Enterprise.This article applies to both Microsoft 365 Enterprise and Office 365 Enterprise.

Med ManageSway.ps1 PowerShell-skriptet kan du Visa och inaktivera tjänster i Microsoft 365-organisationen, inklusive Sway.The ManageSway.ps1 PowerShell script lets you view and disable services in your Microsoft 365 organization, including Sway. Det här skriptet automatiserar procedurerna som beskrivs i följande avsnitt:This script automates the procedures that are described in the following topics:

Du måste ladda ned de två filer som är kopplade till skriptet:You need to download the two files that are associated with the script: