Hantera Microsoft 365-användarkonton,-licenser och-grupper med PowerShellManage Microsoft 365 user accounts, licenses, and groups with PowerShell

Denna artikel gäller för både Microsoft 365 Enterprise och Office 365 Enterprise.This article applies to both Microsoft 365 Enterprise and Office 365 Enterprise.

Microsoft 365-administratörer måste hantera användar konton, licenser och grupper.Microsoft 365 administrators need to manage user accounts, licenses, and groups. Även om du kan göra de flesta av dessa uppgifter i administrations centret för Microsoft 365 är det enklare att i PowerShell.Although you can do most of these tasks in the Microsoft 365 admin center, some are easier in PowerShell.

Mer information finns i följande artiklar.For more information, see the following articles.

AnvändarkontonUser accounts

Licenser och tjänsterLicenses and services

GrupperGroups