Program krav för Microsoft Managed DesktopMicrosoft Managed Desktop app requirements

Microsoft Managed Desktop kräver att vi hanterar enheter med en särskild metod för att garantera prestanda, tillförlitlighet och service möjligheter.Microsoft Managed Desktop requires that we manage devices using a specific approach to guarantee the performance, reliability, and serviceability of devices.

Hanterings områdeManagement area Microsoft Managed Desktop-teknikMicrosoft Managed Desktop approach
Enhets konfiguration eller princip hanteringDevice configuration or policy management Microsoft IntuneMicrosoft Intune
Program hanteringApplication management Microsoft Intune-och företags PortalMicrosoft Intune and Company Portal
Driv rutins distributionDriver deployment Driv rutiner som ingår i enheten, Windows Update eller IntuneDrivers included with the device, Windows Update, or Intune
Enhets säkerhetDevice security Se enhetens säkerhetSee Device security
Identitets- och åtkomsthanteringIdentity and access management Se identitets-och åtkomst hanteringSee Identity and access management
Nätverks säkerhetNetwork security Se nätverks säkerhetSee Network security
Informations säkerhetInformation security Se informations säkerhetSee Information security
Återställning av dataData recovery OneDrive för företagOneDrive for Business
Grundläggande produktivitetCore productivity Microsoft 365 Apps för företagMicrosoft 365 Apps for enterprise
LäsaBrowser Microsoft EdgeMicrosoft Edge

Microsoft Managed Desktop kan övervaka andra program som körs på hanterade enheter.Microsoft Managed Desktop might monitor other software running on managed devices. Om det påverkar enhets hantering, enhetens säkerhet, prestanda eller pålitlighet negativt kan du behöva begära ett undantag för tjänste abonnemanget.If it negatively impacts device management, device security, performance, or reliability, you might be required to request an exception to the service plan.