Api för att lägga till eller ta bort maskintaggar

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:

  • api-us.securitycenter.microsoft.com
  • api-eu.securitycenter.microsoft.com
  • api-uk.securitycenter.microsoft.com

API-beskrivning

Lägger till eller tar bort en tagg till en viss dator.

Begränsningar

  1. Du kan publicera på datorer som senast sågs enligt din konfigurerade lagringstid.

  2. Prisbegränsningar för detta API är 100 samtal per minut och 1 500 samtal per timme.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa detta API. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Defender för slutpunkts-API:er

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program Machine.ReadWrite.All "Läsa och skriva all maskininformation"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) Machine.ReadWrite Maskininformation för läsning och skrivning

Anteckning

När du skaffar en token med hjälp av användarautentiseringsuppgifter:

  • Användaren måste ha minst följande rollbehörighet: "Hantera säkerhetsinställning". Mer information finns i Skapa och hantera roller.
  • Användaren måste ha åtkomst till datorn baserat på datorns gruppinställningar (mer information finns i Skapa och hantera datorgrupper)

HTTP-begäran

POST https://api.securitycenter.microsoft.com/api/machines/{id}/tags

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Auktorisering Sträng Bearer {token}. Obligatoriskt.
Content-Type sträng application/json. Obligatoriskt.

Frågebrödtext

Ange följande parametrar för ett JSON-objekt i begärans brödtext:

Parameter Typ Beskrivning
Värde Sträng Taggnamnet. Obligatoriskt.
Åtgärd Uppräkning Lägg till eller ta bort. Tillåtna värden är: "Lägg till" eller "Ta bort". Obligatoriskt.

Svar

Om det lyckas returnerar den här metoden 200 – OK-svarskod och den uppdaterade datorn i svarstexten.

Exempel

Begäran

Här är ett exempel på en begäran som lägger till en maskintagg.

POST https://api.securitycenter.microsoft.com/api/machines/1e5bc9d7e413ddd7902c2932e418702b84d0cc07/tags
{
  "Value" : "test Tag 2",
  "Action": "Add"
}
  • Om du vill ta bort datortaggen ställer du in åtgärden på Ta bort i stället för Lägg till i begärans brödtext.