Få åtkomst till Microsoft Defender för Endpoint Community CenterAccess the Microsoft Defender for Endpoint Community Center

Gäller för:Applies to:

Vill du använda Defender för Slutpunkt?Want to experience Defender for Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.Sign up for a free trial.

Defender för Endpoint Community Center är en plats där community-medlemmar kan lära sig, samarbeta och dela upplevelser om produkten.The Defender for Endpoint Community Center is a place where community members can learn, collaborate, and share experiences about the product.

Det finns flera platser där du kan utforska och lära dig mer om specifik information:There are several spaces you can explore to learn about specific information:

  • MeddelandenAnnouncements
  • NyheterWhat's new
  • Threat IntelligenceThreat Intelligence

Du kan komma åt Community Center på flera olika sätt:There are several ways you can access the Community Center:

  • Välj Community Center i navigeringsfönstret i Microsoft Defender Säkerhetscenter.In the Microsoft Defender Security Center navigation pane, select Community center. En ny webbläsarflik öppnas och tar dig till sidan Defender för Endpoint Tech Community.A new browser tab opens and takes you to the Defender for Endpoint Tech Community page.
  • Få åtkomst till communityn via sidan Microsoft Defender för Endpoint Tech CommunityAccess the community through the Microsoft Defender for Endpoint Tech Community page

Du kan visa och läsa konversationer som har publicerats i communityn direkt.You can instantly view and read conversations that have been posted in the community.

Om du vill få en fullständig upplevelse inom communityn, till exempel kunna kommentera inlägg, måste du gå med i communityn.To get the full experience within the community such as being able to comment on posts, you'll need to join the community. Mer information om hur du kommer igång i Microsoft Tech Community finns i Microsoft Tech Community: Komma igång.For more information on how to get started in the Microsoft Tech Community, see Microsoft Tech Community: Getting Started.