Få aviseringsinformation genom ID API

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:

  • api-us.securitycenter.microsoft.com
  • api-eu.securitycenter.microsoft.com
  • api-uk.securitycenter.microsoft.com

API-beskrivning

Hämtar en specifik avisering med hjälp av dess ID.

Begränsningar

  • Du kan få aviseringar som senast uppdaterats enligt din konfigurerade lagringstid.
  • Prisbegränsningar för detta API är 100 samtal per minut och 1 500 samtal per timme.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa detta API. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för slutpunkts-API:er.

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program Alert.Read.All "Läs alla aviseringar"
Program Alert.ReadWrite.All "Läs och skriv alla aviseringar"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) Avisering.Läsa Läsaviseringar
Delegerat (arbets- eller skolkonto) Alert.ReadWrite "Aviseringar om läsning och skrivning"

Anteckning

När du skaffar en token med hjälp av användarautentiseringsuppgifter:

  • Användaren måste ha minst följande rollbehörighet: 'Visa data' (mer information finns i Skapa och hantera roller)
  • Användaren måste ha åtkomst till enheten som är kopplad till aviseringen, baserat på enhetsgruppinställningar (mer information finns i Skapa och hantera enhetsgrupper)

HTTP-begäran

GET /api/alerts/{id}

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Auktorisering Sträng Bearer {token}. Obligatoriskt.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas returnerar den här metoden 200 OK och aviseringsentitet i svarstexten. Om avisering med det angivna ID:t inte hittades – 404 Hittades inte.