Få aviseringsrelaterat API för domäninformation

Gäller för:

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:

 • api-us.securitycenter.microsoft.com
 • api-eu.securitycenter.microsoft.com
 • api-uk.securitycenter.microsoft.com

API-beskrivning

Hämtar alla domäner som är relaterade till en viss avisering.

Begränsningar

 1. Du kan fråga efter aviseringar som senast uppdaterades enligt din konfigurerade lagringstid.
 2. Prisbegränsningar för detta API är 100 samtal per minut och 1 500 samtal per timme.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa detta API. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för slutpunkts-API:er

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program URL. Read.All "Läs URL:er"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) URL. Read.All "Läs URL:er"

Anteckning

När du skaffar en token med hjälp av användarautentiseringsuppgifter:

 • Användaren måste ha minst följande rollbehörighet: 'Visa data' (mer information finns i Skapa och hantera roller)
 • Användaren måste ha åtkomst till den enhet som är kopplad till aviseringen, baserat på enhetsgruppinställningar (mer information finns i Skapa och hantera enhetsgrupper)

HTTP-begäran

GET /api/alerts/{id}/domains

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Auktorisering Sträng Bearer {token}. Obligatoriskt.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas och avisering och domän finns - 200 OK. Om aviseringen inte hittades – 404 Hittades inte.

Exempel

Begäran

Här är ett exempel på begäran.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/alerts/636688558380765161_2136280442/domains

Svarsexempel

Här är ett exempel på svaret.

{
  "@odata.context": "https://api.securitycenter.microsoft.com/$metadata#Domains",
  "value": [
    {
      "host": "www.example.com"
    },
    {
      "host": "www.example2.com"
    }
    ...
  ]
}