Få aviseringsrelaterat API för maskininformation

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:

 • api-us.securitycenter.microsoft.com
 • api-eu.securitycenter.microsoft.com
 • api-uk.securitycenter.microsoft.com

API-beskrivning

Hämtar enheten som är relaterad till en viss avisering.

Begränsningar

 1. Du kan fråga efter aviseringar som senast uppdaterades enligt din konfigurerade lagringstid.
 2. Prisbegränsningar för detta API är 100 samtal per minut och 1 500 samtal per timme.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa detta API. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för slutpunkts-API:er

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program Machine.Read.All "Läs all maskininformation"
Program Machine.ReadWrite.All "Läsa och skriva all maskininformation"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) Machine.Read "Läs maskininformation"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) Machine.ReadWrite Maskininformation för läsning och skrivning

Anteckning

När du skaffar en token med hjälp av användarautentiseringsuppgifter:

 • Användaren måste ha minst följande rollbehörighet: 'Visa data' (mer information finns i Skapa och hantera roller)
 • Användaren måste ha åtkomst till enheten som är kopplad till aviseringen, baserat på enhetsgruppinställningar (mer information finns i Skapa och hantera enhetsgrupper)

HTTP-begäran

GET /api/alerts/{id}/machine

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Auktorisering Sträng Bearer {token}. Obligatoriskt.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas och avisering och enheten finns - 200 OK. Om aviseringen inte hittas eller om enheten inte hittas – 404 Hittades inte.

Exempel

Exempel på förfrågan

Här är ett exempel på begäran.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/alerts/636688558380765161_2136280442/machine

Svarsexempel

Här är ett exempel på svaret.

{
  "id": "1e5bc9d7e413ddd7902c2932e418702b84d0cc07",
  "computerDnsName": "mymachine1.contoso.com",
  "firstSeen": "2018-08-02T14:55:03.7791856Z",
  "lastSeen": "2021-01-25T07:27:36.052313Z",
  "osPlatform": "Windows10",
  "osProcessor": "x64",
  "version": "1901",
  "lastIpAddress": "10.166.113.46",
  "lastExternalIpAddress": "167.220.203.175",
  "osBuild": 19042,
  "healthStatus": "Active",
  "deviceValue": "Normal",
  "rbacGroupName": "The-A-Team",
  "riskScore": "Low",
  "exposureLevel": "Low",
  "aadDeviceId": "fd2e4d29-7072-4195-aaa5-1af139b78028",
  "machineTags": [
    "Tag1",
    "Tag2"
  ],
  "ipAddresses": [
    {
      "ipAddress": "10.166.113.47",
      "macAddress": "8CEC4B897E73",
      "operationalStatus": "Up"
    },
    {
      "ipAddress": "2a01:110:68:4:59e4:3916:3b3e:4f96",
      "macAddress": "8CEC4B897E73",
      "operationalStatus": "Up"
    }
  ]
}