Lista programvara enligt rekommendation

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:

 • api-us.securitycenter.microsoft.com
 • api-eu.securitycenter.microsoft.com
 • api-uk.securitycenter.microsoft.com

Viktigt

En del information gäller förinstallerad produkt som kan ha ändrats mycket innan den släpps kommersiellt. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på den information som anges här.

Hämtar en säkerhetsrekommendationer för en viss programvara.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa detta API. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för slutpunkts-API:er för mer information.

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program Software.Read.All "Läs information om hot och sårbarhetshanteringsprogramvara"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) SecurityRecommendation.Read "Läs rekommendationer om hot och sårbarhetshantering säkerhet"

HTTP-begäran

GET /api/recommendations/{id}/software

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Auktorisering Sträng Bearer {token}. Obligatoriskt.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas returnerar den här metoden 200 OK med programvaran som är kopplad till säkerhetsrekommendationerna i brödtexten.

Exempel

Exempel på förfrågan

Här är ett exempel på begäran.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/recommendations/va-_-google-_-chrome/software 

Svarsexempel

Här är ett exempel på svaret.

{
  "@odata.context": "https://api.securitycenter.microsoft.com/api/$metadata#Analytics.Contracts.PublicAPI.PublicProductDto",
  "id": "google-_-chrome",
  "name": "chrome",
  "vendor": "google",
  "weaknesses": 38,
  "publicExploit": false,
  "activeAlert": false,
  "exposedMachines": 5,
  "impactScore": 3.94418621
}