Logga in på Jamf ProLog in to Jamf Pro

Gäller för:Applies to:

Vill du använda Defender för Slutpunkt?Want to experience Defender for Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.Sign up for a free trial.

  1. Ange dina autentiseringsuppgifter.Enter your credentials.

    Bild på dashboardn Jamf Pro1

  2. Välj Datorer.Select Computers.

    Bild på en Jamf Pro-instrumentpanel2

  3. De tillgängliga inställningarna visas.You will see the settings that are available.

    Bild på Jamf Pro instrumentpanel3

Nästa stegNext step

Konfigurera enhetsgrupperna i Jamf ProSetup the device groups in Jamf Pro