Återställ filer i karantän i Microsoft Defender Antivirus

Gäller för:

Om Microsoft Defender Antivirus har konfigurerats för att identifiera och åtgärda hot på din enhet Microsoft Defender Antivirus du misstänkta filer i karantän. Om du har en fil i karantän som inte är ett hot kan du återställa den.

  1. Öppna Windows-säkerhet.
  2. Välj Virus & skydd mot hot och klicka sedan på Säkerhetshistorik.
  3. I listan över de senaste objekten filtrerar du på Objekt i karantän.
  4. Markera ett objekt som du vill behålla och vidta en åtgärd, till exempel återställa.

Tips

Återställning av en fil från karantän kan också göras med kommandotolken. Se Återställa en fil från karantän.