Användarresurstyp

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:

  • api-us.securitycenter.microsoft.com
  • api-eu.securitycenter.microsoft.com
  • api-uk.securitycenter.microsoft.com
Metod Returtyp Beskrivning
Lista användarrelaterade aviseringar aviseringssamling Lista alla aviseringar som är associerade med en användare.
Lista användarrelaterade enheter maskinsamling Lista alla enheter som var inloggade av en användare.