Undersöka och svara med Microsoft 365 Defender i en pilotmiljö

Gäller för:

  • Microsoft 365 Defender

I den här artikeln beskrivs processen för att skapa incidenter med attack simuleringar och självstudier och använda Microsoft 365 Defender undersöka och svara. Innan du påbörjar den här processen bör du granska den övergripande processen för att utvärdera Microsoft 365 Defender och du har skapat en Microsoft 365 Defender utvärderingsmiljö.

Gör så här:

Steg för att utföra simulerade incidentsvar i Microsoft 365 Defender utvärderingsmiljö.

I följande tabell beskrivs stegen i illustrationen.

Steg Beskrivning
1 Simulera attacker Simulera attacker i din utvärderingsmiljö och använd Microsoft 365 Defender för att utföra incidentsvar.
2 Prova funktioner för incidentsvar Prova funktioner i Microsoft 365 Defender.

Skapa en Microsoft 365 Defender utvärderingsmiljö