Vad är nytt i Microsoft 365 SecurityWhat's new in Microsoft 365 Security

Viktigt

Det förbättrade Microsoft 365 Säkerhetscenter är nu tillgänglig.The improved Microsoft 365 security center is now available. Med den här nya upplevelsen kommer Defender för Endpoint, Defender för Office, 365 Microsoft 365 Defender och annat till Microsoft 365 säkerhetscenter.This new experience brings Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Microsoft 365 Defender, and more into the Microsoft 365 security center. Läs om de senaste.Learn what's new.

Gäller för:Applies to:

  • Microsoft 365 DefenderMicrosoft 365 Defender

I det här avsnittet tar vi upp funktioner som är allmänt tillgängliga (GA) i den senaste versionen av Microsoft 365 Security.This topic will cover capabilities that are generally available (GA) in the latest release of Microsoft 365 Security.

Mer information om förhandsgranskningsfunktioner finns i FörhandsgranskningsfunktionerFor more information on preview features, see Preview features