Vad kommer till Microsoft Secure ScoreWhat's coming to Microsoft Secure Score

Viktigt

Det förbättrade Microsoft 365 Säkerhetscenter är nu tillgänglig.The improved Microsoft 365 security center is now available. Med den här nya upplevelsen kommer Defender för Endpoint, Defender för Office, 365 Microsoft 365 Defender och annat till Microsoft 365 säkerhetscenter.This new experience brings Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Microsoft 365 Defender, and more into the Microsoft 365 security center. Läs om de senaste.Learn what's new.

Microsoft Secure Score finns på https://security.microsoft.com/securescore Säkerhetscenter för Microsoft 365.Microsoft Secure Score can be found at https://security.microsoft.com/securescore in the Microsoft 365 security center.

Föreslagna ändringarProposed changes

Vi kommer att göra några ändringar i framtiden för att microsoft Secure Score ska bli en bättre representant för säkerheten och förbättra användbarheten.We're making some changes in the near future to make Microsoft Secure Score a better representative of your security posture and improve usability. Ditt poängresultat och högsta möjliga poäng kan komma att ändras.Your score and the maximum possible score may change.

Inga planerade ändringarNo Planned Changes

Det finns inga planerade ändringar just nu.There are no planned changes at this time.