Stöds Microsoft 365 Defender typer av direktuppspelningshändelse i API för direktuppspelning av händelser

Gäller för:

Viktigt

En del information gäller förinstallerad produkt som kan ha ändrats mycket innan den släpps kommersiellt. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på den information som anges här.

Api:t för streaming av evenemang utökas konstant för att stödja fler händelsetyper. Ta reda på vilka tabeller för letaring som är allmänt tillgängliga, för närvarande i offentlig förhandsgranskning, eller som ännu inte stöds. Ny – E-posthändelsetyper/tabeller är nu GA

Supportstatus för tabeller för fiske i Event Streaming API

Följande tabell innehåller endast listan över tabeller som stöds i streaming API, och är inte inklusive alla AH-schema. En fullständig lista över API:et finns i Lär dig schematabellerna.

Tabellnamn Status
AlertEvidence GA
AlertInfo GA
DeviceEvents GA
DeviceFileCertificateInfo GA
DeviceFileEvents GA
DeviceImageLoadEvents GA
DeviceInfo GA
DeviceLogonEvents GA
DeviceNetworkEvents GA
DeviceNetworkInfo GA
DeviceProcessEvents GA
DeviceRegistryEvents GA
EmailAttachmentInfo GA
EmailEvents GA
EmailPostDeliveryEvents GA
EmailUrlInfo GA