Skicka och ta emot S/MIME-signerad och krypterad e-post i Exchange OnlineSend and receive S/MIME signed and encrypted email in Exchange Online

Viktigt

Välkommen till Microsoft Defender för Office 365, det nya namnet för Office 365 Advanced Threat Protection.Welcome to Microsoft Defender for Office 365, the new name for Office 365 Advanced Threat Protection. Läs mer om detta och andra uppdateringar här.Read more about this and other updates here. Vi kommer att uppdatera namn i produkter och i dokumenten inom en snar framtid.We'll be updating names in products and in the docs in the near future.

Att skicka eller svara på ett S/MIME-krypterat meddelande i Microsoft Outlook liknar upplevelsen med ett icke-krypterat meddelande.Sending or replying to an S/MIME-encrypted message in Microsoft Outlook is very similar to the experience with a non-encrypted message. Mer information om att läsa och skicka S/MIME-krypterade meddelanden från ett e-postprogram som Outlook på webben (tidigare Outlook Web App) finns i kryptera meddelanden med S/MIME i Outlook på webben.For more information about reading or sending S/MIME-encrypted messages from an email program such as Outlook on the web (formerly known as Outlook Web App), see Encrypt messages by using S/MIME in Outlook on the web.

Mer informationFor more information

S/MIME för signering och kryptering av meddelandenS/MIME for message signing and encryption