Konfigurera extern delning i Microsoft 365Configure external sharing across Microsoft 365

Det här är en artikel i omslagslösningen som beskriver hur delning fungerar i Microsoft 365 produktivitetsverktyg och identitetsskyddsfunktioner.This is a wrapper solution article that describes how sharing works across Microsoft 365 productivity tools and identity protection capabilities. Innehåller länkar till djupare artiklar som beskriver hur för varje arbetsbelastning.Includes links to deeper articles that describe how for each workload.