Testlabbguider för lösningar och scenarierTest Lab Guides for solutions and scenarios

Med testlabbguider kan du snabbt lära dig mer om Microsofts produkter.Test Lab Guides (TLGs) help you quickly learn about Microsoft products. De innehåller instruktioner för hur du konfigurerar enkla men representativa testmiljöer.They provide prescriptive instructions to configure simplified but representative test environments. Du kan använda dessa miljöer för demonstrationer, anpassningar eller skapa komplexa funktionstester under giltighetstiden för en utvärderingsversion eller med en betald prenumeration.You can use these environments for demonstration, customization, or creation of complex proofs of concept for the duration of a trial or paid subscription.

Testlabbguiderna är modulära.TLGs are designed to be modular. De bygger på varandra, vilket innebär att du kan skapa flera konfigurationer som matchar dina utbildnings- eller testkonfigurationsbehov.They build upon each other to create multiple configurations that more closely match your learning or test configuration needs. ”Jag skapade det själv och det fungerar” är känslan man får med sig efter de praktiska övningarna. Guiderna hjälper dig att förstå distributionskraven för en ny produkt eller ett nytt scenario, så att du kan planera bättre för distributionen i produktion.The "I built it out myself and it works" hands-on experience helps you understand the deployment requirements of a new product or scenario so you can better plan for hosting it in production.

Du kan också skapa representativa miljöer för utveckling och testning av program med hjälp av testlabbguiderna.You can also use TLGs to create representative environments for development and testing of applications, also known as dev/test environments.

Testlabbguider för Microsoft Cloud

Prova den här testlabbet-guiden om du vill konfigurera ett team med säkerhetsisolering.Try this Test Lab Guide to set up a team with security isolation.