Riktlinjer för testpaket

1. Skript som refererar

När du överför .zip en fil till portalen packas allt innehåll i filen upp i en rotmapp. Du behöver inte skriva någon kod för att göra den här första packa upp åtgärden. Du kan också referera till alla filer .zip filen genom att använda sökvägen i förhållande till zip-filen som laddats upp.

I exemplet nedan visar vi hur du kan referera till binärvärden/skript från indatafältet på fliken Uppgifter. Texten i blått ska skrivas in i fältet Skriptsökväg utan citattecken.

Det är viktigt att du är medveten om innehållet i ZIP-filen innan du laddar upp den. När du zippar en mapp skapar din lokala dator ofta en huvudmapp under ZIP-filen. I det här fallet visas referensen i fetstil nedan:

Contoso_App_Folder.zip:

├── Contoso_App_Folder

│  ├── file1.exe

│  ├── ScriptX.ps1

│  ├── folder1

│   ├── file3.exe

│   ├── script.ps1
 • ScriptX.ps1 - "Contoso_App_Folder/ScriptX.ps1"
 • Script.ps1 - "Contoso_App_Folder/mapp1/script.ps1"

Ibland kan zip-filen ha filer eller innehåll direkt under den (till exempel ingen mapp på andra nivån):

Zip_file_uploaded.zip:

├── file1.exe

├── ScriptX.ps1

├── folder1

│  ├── file3.exe

│  ├── script.ps1
 • ScriptX.ps1 – "ScriptX.ps1"
 • Script.ps1 - "mapp1/script.ps1"

2. Körning av skript

In-box-tester: Programpaketet måste innehålla minst tre PowerShell-skript. De här skripten kör oövervakad installation, start och avslutning av programmet och dess beroenden. Varje skript ska hantera kontroll av sina egna krav, verifiera sin egen framgång och rensa efter sig själv (om det behövs).

Funktionstester: Programpaketet måste innehålla minst ett PowerShell-skript. Där mer än ett skript tillhandahålls körs skripten i överföringssekvens och ett fel i ett visst skript stoppar efterföljande skript från att köras.

Skriptkrav

 • PowerShell version 5.1+
 • Körning utan uppövervakad
 • Felreturkod
 • Validera att du är godkänd
 • Loggning för skriptspecifik loggmapp

Varje skript måste köras oövervakat (inga användaruppmaningar) för att köras i testpipelinet.

Anteckning

Skripten bör returnera "0" när de har slutförts och en felkod som inte är noll om det uppstår fel vid körning.

Varje skript bör verifiera att det har körts. Installationsskriptet bör till exempel kontrollera att det finns vissa binärfiler och/eller registernycklar i systemet när binär installationsprogrammet har avslutats. Den här kontrollen hjälper till att säkerställa med rimlig säkerhet att installationen lyckades.

Validering krävs för att korrekt diagnostisera var fel uppstår under en testkörning. Till exempel om skriptet inte kan installera programmet utan problem jämfört med att det inte kan starta det.

Viktigt

Undvik följande: Skript bör inte starta om datorn. Om det behövs en omstart anger du detta under uppladdningen av dina skript.

3. Loggsamling

Varje skript bör mata ut alla loggar som genereras i en mapp med namnet logs. Alla mappar i katalogen kopieras logs och presenteras för nedladdning på Test Results sidan.

Installationsskriptet (som kan finnas i app -/skript/ installationskatalogen) kan till exempel mata ut sina loggar till: loggar/install.log, så att den slutliga loggen blir på: Apps/scripts/install/logs/install.log

Systemet hämtar filen tillsammans med install.log andra filer i andra mappar och sorterar logs den för nedladdning.

4. Binärfiler för program

Alla binärfiler och beroenden bör inkluderas i den enda zip-filen.

De här binärfilerna bör innehålla allt som behövs för installationen av programmet (till exempel programinstallationsprogrammet). Om programmet är beroende av något ramverk, till exempel .NET Core/Standard eller .NET Framework, bör dessa ramverk ingå i filen och refereras till korrekt i de angivna skripten.

Anteckning

Den uppladdade ZIP-filen får inte ha några blanksteg eller specialtecken i namnet

5. Program-/testregler

För att dina program/tester ska köras på rätt sätt i infrastrukturen för testbas måste de följa reglerna som beskrivs i Program-/testregler .

Nästa steg

Gå till nästa artikel för att visa några vanliga frågor och svar