Microsoft Identity Manager 2016 nyheter och uppdateringarMicrosoft Identity Manager 2016 news and updates

Microsoft Identity Manager (MIM) 2016 bygger på identitets- och hanteringsfunktioner i Forefront Identity Manager.Microsoft Identity Manager (MIM) 2016 builds on the identity and access management capabilities of Forefront Identity Manager. Precis som föregångaren hjälper MIM dig att hantera användare, autentiseringsuppgifter, principer och åtkomst inom din organisation.Like its predecessor, MIM helps you manage the users, credentials, policies, and access within your organization. I MIM 2016 har man dessutom lagt till en hybridupplevelse, hanteringsfunktioner för privilegierad åtkomst och stöd för nya plattformar.Additionally, MIM 2016 adds a hybrid experience, privileged access management capabilities, and support for new platforms.

Den aktuella versionen under mainstream-support är MIM 2016 Service Pack 1 (SP1).The current release under mainstream support is MIM 2016 Service Pack 1 (SP1). Den här versionen i augusti 2017 ingår uppdateringar till MIM-portalen, PAM-scenariot och lagt till stöd för nya plattformar.This release in August 2017 included updates to MIM Portal, PAM scenario and added support for new platforms. Kunder som kör FIM eller MIM-versioner före MIM 2016 SP1 bör uppgradera till MIM 2016 SP1 eller en senare snabbkorrigering.Customers running FIM or MIM versions prior to MIM 2016 SP1 should upgrade to MIM 2016 SP1 or a later hotfix. Läs mer om uppgradering till MIM 2016 SP1.Read more about Upgrading to MIM 2016 SP1.

Uppdateringar efter MIM 2016 SP1Updates since MIM 2016 SP1

Microsoft levererar regelbundet uppdateringar till MIM, inklusive förbättringar för kundernas önskemål och felkorrigeringar under en pågående versionen cykel.Microsoft regularly delivers updates to MIM, including enhancements for customer requests and bug fixes, on an ongoing release cycle.

Viktiga scenarier för nya och uppdateradeMajor new and updated scenarios

Senaste programversionerRecent software releases

Lär dig mer om scenarier har lagts till i MIM 2016 och tidigare på Microsoft Identity manager 2016.Learn more on scenarios added in MIM 2016 and earlier at Microsoft Identity manager 2016.

Läs mer dokumentation om hur du distribuerar MIM och den senaste versionen på den MIM Dokumentationsöversikten.Read more documentation on deploying MIM and the latest version at the MIM Documentation Roadmap.