Plattformar som stöds för MIM 2016Supported platforms for MIM 2016

I den här tabellen beskrivs de plattformar som stöds och versionen för respektive komponent i Microsoft Identity Manager 2016.This table describes the supported platforms and version for each component of Microsoft Identity Manager 2016. Versionerna som markerats med en * stöds endast i MIM 2016 servicepack 1 med den senaste snabbkorrigeringen.The versions marked with a * are only supported in MIM 2016 service pack 1 with the latest hotfix.

MIM-komponentMIM component PlattformPlatform VersionVersion
MIM SyncMIM Sync Windows ServerWindows Server Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
Active Directory-funktionsnivå för användaretablering, PCNS och GAL SyncActive Directory functional level for user provisioning, PCNS and GAL Sync Windows 2000Windows 2000
Windows Server 2003Windows Server 2003
Windows Server 2008Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
MIM Sync-databasMIM Sync database SQL Server 2008 R2 SP3SQL Server 2008 R2 SP3
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2
SQL Server 2014 SP1SQL Server 2014 SP1
SQL Server 2016 *SQL Server 2016 *
Active Directory för användaretablering, PCNS och GAL Sync (valfritt)Active Directory for user provisioning, PCNS, and GAL Sync (optional) Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
Exchange för etablering av postlådor och GAL Sync (valfritt)Exchange for mailbox provisioning and GAL Sync (optional) Exchange Server 2010 SP3Exchange Server 2010 SP3
Exchange Server 2013 SP1Exchange Server 2013 SP1
Exchange Server 2016*Exchange Server 2016*
Utvecklingsmiljö (valfritt)Development environment (optional) Visual Studio 2012Visual Studio 2012
Visual Studio 2013Visual Studio 2013
Visual Studio 2015Visual Studio 2015
Visual Studio 2017*Visual Studio 2017*
Ytterligare anslutna system (valfritt)Additional connected system (optional) Active Directory Domain ServicesActive Directory Domain Services
Active DirectoryActive Directory
Lightweight Directory ServicesLightweight Directory Services
SQL Server 2008 eller senareSQL Server 2008 or later
SharePoint Server 2013SharePoint Server 2013
SharePoint Server 2016 *SharePoint Server 2016 *
Andra produkter från tredje partOther third-party products
MIM-tjänst och portalMIM Service and Portal Windows ServerWindows Server Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
PAM-Scenario: Windows ServerPAM Scenario: Windows Server Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
PAM-Scenario: Active Directory för skyddsmiljön PAM-skogPAM Scenario: Active Directory for bastion environment PAM forest Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
PAM-Scenario: Active Directory för PAM scenariot befintliga (CORP) skogarPAM Scenario: Active Directory for PAM scenario existing (CORP) forests Windows Server 2008Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2 *Windows Server 2008 R2 *
Windows Server 2012 *Windows Server 2012 *
Windows Server 2012 R2 *Windows Server 2012 R2 *
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
MIM-tjänstdatabasMIM Service database SQL Server 2008 R2 SP3SQL Server 2008 R2 SP3
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2
SQL Server 2014 SP1SQL Server 2014 SP1
SQL Server 2016SQL Server 2016
SharePointSharePoint SharePoint Foundation 2010SharePoint Foundation 2010
SharePoint Foundation 2013 SP1SharePoint Foundation 2013 SP1
SharePoint 2016 *SharePoint 2016 *
E-postserver för MIM-tjänstgodkännande och hantering av grupp-e-post (valfritt)Mail server for MIM Service approval and group management emails (optional) Exchange Server 2010 SP3Exchange Server 2010 SP3
Exchange Server 2013 SP1Exchange Server 2013 SP1
Exchange Server 2016 *Exchange Server 2016 *
Exchange Online * (endast meddelande innan build 4.4.1749.0Exchange Online * (Notification Only before build 4.4.1749.0
WebbläsareBrowser Alla större stöd för webbläsare * (endast de mobila enheter)All major supported browsers * (Mobile Devices Limited)
MIM-tjänstrapporteringMIM Service Reporting Windows ServerWindows Server Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
InformationslagerData warehouse System Center 2012 Service ManagerSystem Center 2012 Service Manager
System Center 2012 R2 Service ManagerSystem Center 2012 R2 Service Manager
System Center 2016 Service Manager * (med 4.4.1459)System Center 2016 Service Manager * (With 4.4.1459)
SQL Server-versionskompatibilitet för System Center 2016SQL Server Version Compatibility for System Center 2016
MIM-portalerna för återställning och registrering av lösenordMIM Password Reset and Registration Portals Windows ServerWindows Server Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
WebbläsareWeb browser Alla större webbläsare som stödsAll major supported browsers
MIM-tilläggMIM Add-ins and Extensions WindowsWindows Windows 7Windows 7
Windows 8Windows 8
Windows 8,1Windows 8.1
Windows 10Windows 10
Outlook-integrering (valfritt)Outlook integration (optional) Outlook 2010Outlook 2010
Outlook 2013Outlook 2013
Outlook 2016 (i Windows 10) *Outlook 2016 (on Windows 10) *
PAM PowerShells begärande-cmdlet:ar (valfritt)PAM PowerShell requestor cmdlets (optional) Windows 8,1Windows 8.1
Windows 10Windows 10
Certifikathantering i MIM (server och integrering med certifikatutfärdare (CA))MIM Certificate Management (Server and CA integration) Windows ServerWindows server Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
CertifikatutfärdareCertificate authority Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
MIM CM-databasMIM CM database SQL Server 2008 R2 SP3SQL Server 2008 R2 SP3
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2
SQL Server 2014 SP1SQL Server 2014 SP1
SQL Server 2016 *SQL Server 2016 *
Certifikathantering i MIM (program)MIM Certificate Management (Application) WindowsWindows Windows 8Windows 8
Windows 8,1Windows 8.1
Windows 10Windows 10
Certifikathantering i MIM (Massredigera klienten)MIM Certificate Management (Bulk Client) WindowsWindows Windows 7Windows 7
Certifikathantering i MIM (Client ActiveX baserat smartkort)MIM Certificate Management (Client ActiveX based smart card) WindowsWindows Windows 7Windows 7
Windows 8Windows 8
Windows 8,1Windows 8.1
Windows 10Windows 10
MIM BHOLD-programsvitMIM BHOLD Suite Windows ServerWindows Server Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 *Windows Server 2016 *
BHOLD-databasBHOLD database SQL Server 2008 R2 SP3SQL Server 2008 R2 SP3
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2
SQL Server 2014 *SQL Server 2014 *
SQL Server 2016 *SQL Server 2016 *
E-postserver (valfritt)Mail server (optional) Exchange Server 2010 SP3Exchange Server 2010 SP3
Exchange Server 2013 SP1Exchange Server 2013 SP1
Exchange Server 2016 *Exchange Server 2016 *
WebbläsareWeb browser Internet Explorer webbläsare med Silverlight som stödsInternet Explorer supported browsers with Silverlight