Certificate Management REST API-referensCertificate Management REST API Reference

Certifikat Management CM REST-API används av klienter för att slutföra både programvara och smartkort baserat certifikatregistrering.The Certificate Management (CM) REST API is consumed by clients to complete both software and smartcard based certificate enrollment. Smartkort hanteringsåtgärder stöds också via detta API.Smartcard management operations are also supported through this API.

##I detta avsnittIn This Section