Minnesläcka när Access kontinuerligt ansluter till databasfiler

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

När Microsoft Access (MsAccess.exe) eller en anpassad lösning kontinuerligt ansluter till Access-databasfiler (.mdb eller .accdb) via Access ODBC-drivrutinen och OLE DB-providern (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0), fortsätter minnesanvändningen av Access-databasmotorn att öka tills processen är slutförd.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom Access-databasmotorn kontinuerligt tilldelar minne för att köra infoga, uppdatera och ta bort poster i Access-databasfilerna. Access-databasmotorn är inte avsedd att användas med serverprogram med hög belastning, samtidighet, 24-timmar per dag eller sju dagar i veckan.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att starta om programmen eller datorn regelbundet.