Du kan inte redigera en databas som har sparats i Access 2010 om du öppnar databasen i Office Access 2007

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Ursprungligt KB-nummer:   982277

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du skapar och sparar sedan en databas i Microsoft Office Access 2007.
  • Du öppnar databasen i Microsoft Access 2010, lägger till ett datamakro i en tabell i databasen och sparar ändringarna i databasen.
  • Du öppnar databasen i Office Access 2007 och försöker sedan redigera tabellen.

I det här fallet kan du inte redigera tabellen. Dessutom visas följande felmeddelande:

I Office Access 2007 tillsammans med 2007 Microsoft Office system Service Pack 2 installerat

Den här databasen använder vissa funktioner som kan vara inkompatibla med den aktuella versionen av Microsoft Office Access.

I Office Access 2007 tillsammans med 2007 Microsoft Office system Service Pack 1 installerat eller i RTM-versionen av Office Access 2007

Okänd databasformat 'path\file_name'.

Orsak

Det här problemet beror pÃ¥ att en ny funktion som inte stöds i Office Access 2007 har lagts till i databasen i Access 2010.

Lösning

Om du vill lösa problemet använder du någon av följande metoder.

Metod 1

Installera Access 2010 och redigera sedan databasen.

Metod 2

Så här redigerar du databasen i Office Access 2007:

  1. Öppna databasen i Access 2010.
  2. Ta bort den nya funktionen, till exempel datamakroet, från databasen.
  3. Skapa en ny databas i Access 2010 och importera sedan alla objekt från den gamla databasen till den nya databasen.
  4. Spara den nya databasen i Access 2010 och redigera sedan den nya databasen i Office Access 2007.