Access kan sluta svara när du försöker skapa en MDE-, ACCDE- eller ADE-fil

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Måttlig: Kräver grundläggande makron, kodning och kompatibilitetsfärdigheter.

Den här artikeln gäller en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb) och ett Microsoft Access-projekt (.adp).

Ursprungligt KB-nummer:   814858

Symptom

När du försöker spara en Access-databasfil (.mdb eller .accdb) som en MDE-fil (.mde) eller ACCDE-fil (.accde), eller när du försöker spara en Access-projektfil (.adp) som en ADE-fil (.ade) kan Access sluta svara. Du kan få följande felmeddelande:

Det har uppstått ett problem i Microsoft Access och du måste stänga det. Vi beklagar besväret.
Berätta för Microsoft om det här problemet.
Vi har skapat en felrapport som du kan skicka för att hjälpa oss att förbättra Microsoft Access. Den här rapporten behandlas som konfidentiell och anonym.
Om du vill se vilka data i felrapporten som finns klickar du här.

Orsak

Det här problemet kan uppstå när det kompilerade VBA-projektet (Visual Basic for Applications) för .mdb-filen eller .adp-filen är skadad.

Lösning

Du kan komma runt det här problemet genom att läsa in VBA-projektet i Access-databasen på nytt från text och sedan skapa MDE-, ACCDE- eller ADE-filen. Gör så här:

Anteckning

Gör en säkerhetskopia av databasen innan du börjar med de här stegen.

 1. Klicka på start och sedan Kör i Aktivitetsfältet.

 2. Skriv <Microsoft_Access_Path>\msaccess.exe /decompile och klicka sedan på OK.

  Anteckning

  <Microsoft_Access_Path> är sökvägen till den mapp där Access är installerad.

 3. Öppna den ursprungliga .mdb-filen, den ursprungliga.accdb-filen eller den ursprungliga .adp-filen som du vill spara som den nya MDE-filen, ACCDE-filen eller ADE-filen. Gör så här:

  1. Tryck på ALT+F11 för att öppna Visual Basic Editor.
  2. På menyn Felsökning klickar du på <DatabaseName> Kompilering.
  3. Klicka på SparaArkiv-menyn <DatabaseName> och stäng sedan Visual Basic Editor.
 4. I de senaste versionerna av Access klickar du på Spara som spara databas som och sedan > > på Skapa ACCDE-fil eller på Skapa ADE.

  I Access 2010 och Access 2007 klickar du på fliken Databasverktyg och sedan på Skapa ACCDE-fil eller på Skapa ADE i gruppen Databasverktyg.

  I Microsoft Office Access 2003 eller i tidigare versioner av Access klickar du på Databasverktyg på Verktyg-menyn och klickar sedan på Skapa MDE-fil eller på Skapa ADE-fil.

 5. I dialogrutan Spara MDE som, i dialogrutan Spara som eller i dialogrutan Spara ADE som letar du reda på mappen där du vill spara MDE-filen, ACCDE-filen eller ADE-filen, skriver filnamnet i rutan Filnamn och klickar sedan på Spara.