SharePoint-egenskaper av typen (sökning – flera väljer) fungerar inte på Office Backstage

Denna artikel skrevs av Warren Rath, Support Escalation Engineer.

Symptom

I Microsoft Office 365, Office 2019 eller Office 2016 visas och anger > du inte dessa egenskaper Lookup i Området Office Backstage (File > Filinformation) i Microsoft Office 365, Office 2019 eller Office 2016.

Orsak

Detta är en aktuell designbegränsning för Office och det finns inga aktuella planer på att ändra det här beteendet.

Lösning

Om du använder Word kan du använda sharepoint-egenskapsskärmen (via fliken Visa > egenskaper) eller använda egenskapssidan från SharePoint-webbgränssnittet.

Skärmen Egenskaper i SharePoint via fliken Visa