Makron i inbäddad Excel-arbetsbok blockeras från att köras

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

I en miljö som har inställningen Blockera makron från att köras i Office-filer från inställningen Internet-grupprincip aktiverad för Microsoft Excel 2016 blockeras makron i inbäddade Excel-arbetsböcker från att köras.

När du till exempel skapar en ny Excel-arbetsbok och bäddar in en makroaktiverad arbetsbok i den nya arbetsboken får du följande säkerhetsmeddelande:

Microsoft Office has identified a potential security concern.

Macros in this document have been disabled by your enterprise administrator for security reasons.   

Orsak

Det här problemet inträffar om den inbäddade Excel-arbetsboken inte kommer från en betrodd plats eller om den nya arbetsboken inte har sparats på en betrodd plats.

Lösning

Du kan komma runt problemet genom att spara den inbäddade eller nya arbetsboken på en betrodd plats.

Mer information om hur du kan blockera makron från att köras i Office-filer från inställningen Internet-grupprincip finns i Ny funktion i Office 2016kan blockera makron och förhindra smitta.