"Pivottabellen misslyckades" när du klickar på ett utsnitt i en Excel Online-arbets bok

Den här artikeln är skriven av Tom Schauer, teknisk specialist.

Symptom

När du försöker att klicka på ett utsnitt i en Excel Online-arbetsbok visas ett fel meddelande av följande slag:

Pivottabellen misslyckades Ett fel uppstod vid arbete med data modellen i arbets boken. Försök igen.

Fel meddelandet Det gick inte att pivottabellen misslyckades

Orsak

Det här problemet kan uppstå om kuben är "obearbetad". I det här fallet går det inte att beräkna automatiskt i PowerPivot.

Lösning

Lös problemet genom att manuellt omberäkna arbets boken (i PowerPivot) i Excel-programmet. Gör så här:

  1. Öppna arbets boken och välj Power Pivot > Hantera > design.

  2. Välj beräknings alternativ och välj sedan manuellt beräknings läge för att aktivera kommandot Beräkna nu .

  3. Välj Beräkna nu.

    Välj läge för manuell beräkning för att välja kommandot Beräkna nu

  4. När du har beräknat om klickar du på Automatisk beräkning , sparar filen och testar sedan resultatet.

Anteckning

Det är inte säkert att det här felet löses med den här metoden. Men om du stöter på det här felet kan du prova den här metoden.