Det första kalkylbladsnamnet i en ny Excel-arbetsbok visas på ett annat språk än Visningsspråket i Office

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Tänk dig följande situation:

 • Du skapar en ny Microsoft Excel-arbetsbok genom att högerklicka i en mapp och sedan välja Nytt > Microsoft Excel-kalkylblad.
 • Du har fler än ett språkpaket installerat med Office 365.

I det här fallet kan namnet på det första bladet i Excel-arbetsboken visas på ett språk som skiljer sig från visningsspråket i Microsoft Office. Om du till exempel har Office 365 installerat med tyska, engelska och polska visas namnet på kalkylbladet som skapats på tyska, trots att engelska (eller polska) har angetts som visningsspråk.

Visningsspråk för Office

Förarknlaget visar olika språk

Orsak

När du skapar en arbetsbok genom att högerklicka i en mapp och sedan välja > Nytt > Microsoft Excel-kalkylbladskapas en kopia av en arbetsbok med namnet Excel12.xlsx från systemmappen SHELLNEW i den aktiva mappen. Den ursprungliga Excel12.xlsx skapas i SHELLNEW-mappen vid Office-installationen, med namnet på standardbladet på ett språk som kan skilja sig från visningsspråket.

Lösning

Om du vill korrigera detta ersätter du den ursprungliga Excel12.xlsx i SHELLNEW-mappen med en arbetsbok som du skapar på det språk du väljer och med samma namn (Excel12.xlsx).

SHELLNEW-mappen finns i följande mapp (beroende på version och arkitektur i Excel och operativsystemet):

 • För Office 365 32-bitars i 64-bitars Windows

  C:\Programfiler (x86)\Microsoft Office\root\vfs\Windows\SHELLNEW

 • För 64-bitars Office 365-installationer i 64-bitars Windows

  C:\Program\Microsoft Office\root\vfs\Windows\SHELLNEW

 • För Office MSI

  C:\Windows\SHELLNEW

Nästa gång du skapar en arbetsbok genom att högerklicka i en mapp skapas en kopia av din nya Excel12.xlsx med det valda språket i den aktiva mappen.

Anteckning

Om du lägger till ett blad genom att klicka på "+" i Excel-kalkylbladet visas bladnamnet enligt visningsspråket. Det beteende som beskrivs i avsnittet Symptom gäller bara för det första bladet. Det andra arknamnet visar rätt språk

Om du skapar en tom arbetsbok i Excel med startskärmen eller via Arkiv > Nyttvisas det första kalkylbladet enligt visningsspråket.

Microsoft undersöker detta problem och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.