Spara en fil på en nätverksenhet programmässigt i Excel

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Sammanfattning

I Microsoft Excel kan du spara en fil på valfri enhet där du har skriv- och borttagningsbehörighet. Dessutom kan du använda ett Microsoft Visual Basic for Applications-makro för att spara den aktiva arbetsboken och använda en variabel för filnamnet. Du kan använda variabler från ActiveWorkbook.Nameproperty, från data i en indataruta eller från en cellreferens.

Anteckning

Om du använder den fullständiga sökvägen för filnamnet vet Microsoft Excel exakt var filen ska sparas. Om sökvägen inte anges sparar Microsoft Excel filen i den aktiva katalogen eller mappen.

Mer information

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel enbart i förklarande syfte och gör inga utfästelser, varken uttryckligen eller underförstått. Detta omfattar men begränsas inte till underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. I denna artikel förutsätts att du känner till det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supportexperter kan hjälpa till att förklara funktionerna i en viss procedur, men de kommer inte att ändra dessa exempel för att tillhandahålla extra funktioner eller konstruera procedurer för att uppfylla dina specifika behov.

Exempelmakro 1

Spara den aktiva arbetsboken med en variabel till en angiven sökväg. Använd följande makro för att göra det:

  Sub SaveWithVariable()
    Dim MyFile As String

    MyFile = ActiveWorkbook.Name
    ' Do not display the message about overwriting the existing file.
    Application.DisplayAlerts = False
    ' Save the active workbook with the name of the
    ' active workbook. Save it on the E drive to a folder called
    ' "User" with a subfolder called "JoeDoe."
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\User\JoeDoe\" & MyFile
    ' Close the workbook by using the following.
    ActiveWorkbook.Close
  End Sub

Exempelmakro 2

Använd ett filnamn som lagras i en cell och spara filen på nätverksservern. Använd följande makro för att göra det:

  Sub SaveWithVariableFromCell()
    Dim SaveName As String
    SaveName = ActiveSheet.Range("A1").Text
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\User\JoeDoe\" & _
      SaveName & ".xls"
  End Sub