Felmeddelande när du uppdaterar externa länkar som innehåller en tredimensionell referens

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du skapar en arbetsbok (arbetsbok A) och sparar den som en XLSX-fil i Microsoft Excel.
  • Du skapar ett definierat namn under fliken Formler som refererar till en tredimensionell referens.
  • Du sparar arbetsboken A.
  • Du skapar en annan arbetsbok (arbetsbok B) och sparar den som en XLSX-fil.
  • Du lägger till en extern referens till det definierade namnet i arbetsboken A.
  • Du sparar arbetsboken B, stänger båda arbetsböckerna och öppnar sedan arbetsboken B igen.
  • Du uppdaterar externa referenslänkar när du uppmanas att göra detta.

I det här scenariot får du ett av följande felmeddelanden:

Microsoft Excel cannot find name "Defined Name".
There are two possible reasons: The name you specified may not be defined. The name you specified is defined as something other than a rectangular cell reference. Check the name and try again.
We can't update some of the links in your workbook right now. You can continue without updating their values, or edit the links you think are wrong.

Lösning

Använd någon av följande metoder för att komma runt det här problemet:

  • Spara arbetsboken A och arbetsboken B som .xlsb-filer.
  • Lägg inte till en extern referens till ett definierat namn som refererar till en 3D-referens i arbetsboken B.