Så här använder du cellreferenser och definierade namn i villkor i Excel

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Sammanfattning

I Microsoft Excel kan du ange villkor genom att skriva det exakta värde som du vill ha i villkorscellerna, eller genom att använda cellreferenser eller definierade namn.

Om du vill använda värdet i cell D1 som villkor skriver du följande formel i villkorscellen:

=$D$1

Om du vill använda värdet för ett definierat namn, till exempel "Kritvar", skriver du följande formel i villkorscellen:

=Kritvar

Om du vill använda operatorer, till exempel mindre än (<) och större än (>), måste operatorn sammanfogas med formeln. Om du till exempel vill ange en matchning som är större än värdet i cell D1 skriver du följande formel i villkorscellen:

=">"&$D$1

Om du vill ange en matchning som är större än eller lika med en cell som definierats som "GVAR" skriver du följande formel i villkorscellen:

=">="&GVAR

Mer information

Citattecken måste användas. Annars tolkas informationen som "större än "$D$1" där "$D$1" är en textsträng. Detsamma gäller för ett definierat namn.