Inaktuella attribut i ODT-konfigurationsfilen

Attributen ForceUpgrade och ForceDowngrade togs bort från konfigurationsfilen för distributionsverktyget för Office. De här attributen användes för att tvinga fram en uppgradering eller nedgradering mellan Microsoft Office 365 ProPlus-versionerna 2016 och 2013.

I den här artikeln beskrivs hur du återställer attributen för att tvinga eller återställa en uppgradering.

Attributet ForceUpgrade

Med attributet ForceUpgrade i ODT kan du uppgradera Office 365 ProPlus 2013 till Office 365 ProPlus 2016. Det här attributet släpptes i september 2015 tillsammans med Office 365 ProPlus 2016.

Om ForceUpgrade är inställt på Sant iConfig.xmluppgraderar ForceUpgrade automatiskt Office 365 ProPlus 2013 till Office 365 ProPlus 2016 utan att du uppmanas att ange något. Det här attributet används ofta tillsammans med visningselementet för att dölja användargränssnittet under installationen.

Det enda scenario som stöds för ForceUpgrade-attributet är att uppgradera från Office ProPlus 365 2013 till Office 365 ProPlus 2016. Eftersom stödet för Office 365 ProPlus 2013 upphörde i februari 2017 stöds inte längre ForceUpgrade-attributet.

Så här startar du attributet ForceUpgrade

Viktigt

Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar i registret. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för att kunna återställa det om problem skulle uppstå.

Anteckning

Det här avsnittet gäller kunder som använder Office 365 ProPlus 2013.

Om du kör Office 365 ProPlus 2013 och Office-uppdateringar är aktiverat i registret (UpdatesEnabled=True), får du ett meddelande i programmet om uppgradering till Office 365 ProPlus 2016.

Anteckning

Meddelandet Tvångsuppgradering visas vid den första starten av ett Office-program.

ForceUpgrade-skärmen vid start av O365 ProPlus 2016.

Det här är meddelandet om tvångsuppgradering om du använder Office 365 ProPlus 2013.

ForceUpgrade-skärmen vid start av O365 ProPlus 2013.

Viktigt

Registerposten "enableautomaticupgrade" och motsvarande grupprincip visas inte längre i DEN XML-baserade filen (Administrative Template XML) (ADMX). Vi rekommenderar att du ibland ändrar ADMX i miljön. Du kan ladda ned den senaste VERSIONEN av ADMX från Microsoft Download Center.

ForceDowngrade-attribut

Attributet ForceDowngrade används i återställningsscenarier för att återställa Office-klienten till en tidigare version. Det här attributet används tillsammans med versionsattributet.

Anteckning

Om ForceDowngrade är inställt på Sant i registret och ett versionsattribut anges, laddar Office ned filerna för den angivna versionen. Om ForceDowngrade inte anges tolkas det som Falskt.

Så här startar du attributet ForceDowngrade

Så här initierar du attributet ForceDowngrade och återgår till en äldre version av Office:

 1. Skriv följande text i en textredigerare (till exempel Anteckningar) och spara den som Config.xml.

  <Configuration>
  <Updates Enabled="TRUE" TargetVersion="16.0.xxxxx.yyyyy" />
  </Configuration>
  
 2. Öppna ett upphöjd kommandotolkfönster.

 3. I kommandotolken byter du till den katalog där du sparade Config.xml, skriver setup.exe /configure config.xml och trycker sedan på Retur.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.