I fönstret Referensinformation i ett Office-program visas en tjänst två gånger, eller så returnerar en tjänst inget resultat

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

I ett Microsoft Office-program uppstår följande problem.

Ärende 1

När du visar listan över tillgängliga tjänster i fönstret Referensinformation listas vissa tjänster två gånger.

Ärende 2

När du försöker köra en fråga för en tjänst i fönstret Referensinformation returnerar tjänsten inget resultat.

Lösning

åtgärda problem 1

Om du vill ta bort dubbletttjänsterna från listan med tillgängliga tjänster använder du någon av följande metoder:

 • Klicka på länken Hämta uppdateringar till tjänsten längst ned i fönstret Referensinformation och följ sedan instruktionerna. Den här uppdateringsprocessen tar bort onödiga registerundernycklar från datorn.

 • Ta bort följande registerundernycklar för Office 2010:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {5ECE69BA-86F3-43f1-B120-E16447CBD2F7}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {65D2E288-904F-44b2-B48E-7EC277110D14}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {89B7F815-F3B1-4e57-8AFE-31FE4F5A05F4}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {818435D0-0F60-401d-A48D-C677372AA835}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {F7779C45-973D-45e7-BEB5-E76F40BD0F78}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {D446B35F-9661-4f71-A8FC-2D7D616EA293}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {585D6C55-32A2-4e14-B287-5B0BA7088E00}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {367320E9-4519-4da9-B378-7D558B634090}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {367320E9-4519-4da9-B378-7D558B634090}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {454B7253-3F40-4ff6-9C2C-14DDA1204C4C}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {F6898356-C963-4ada-9221-213AE4DF445D}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {AE88164D-E0DF-4bc6-9B31-4399E9B4E5C5}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {3025A91E-BDA1-4afc-93A0-C8FFA8ED2003}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C8AB1768-BC24-4789-B87B-33ABA88A8975}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {HETB7553-2128-4f1c-AAFA-C2F1D6C901BD}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {76848043-AC37-46a4-9654-C87D1B32E406}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {367320E9-4519-4da9-B378-7D558B634090}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {9F872FAC-E33A-47c8-AD04-3B1CEB171DC5}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {DFB0BD92-AC11-4e6f-BDA7-A416B6DA7414}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {ED0B84FD-3B80-47df-AFA9-8B54E8BFEA2F}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {AA117635-24C0-496c-BB57-5D6C9D59D642}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {211A92DA-DED2-4661-AE87-2922D1E2B469}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {E448A4AB-4ACF-4ccf-A365-F6A63BF534C5}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C4377FE1-C723-41ce-9762-BA586264C55D}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {3512B6DB-8584-4c67-B0DF-EDD2336DB9F9}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {D7AA4AAD-77E7-4395-ACD0-9BC433D7AD65}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {F0E4682C-D691-4aa1-889F-42695D10AB3C}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {7BDFFF98-CE78-44db-AFA2-E346A772AEEC}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {F2E268F1-CE89-462f-AFBD-FD9BD89EAA1F}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {713E807F-7120-4875-919B-96BAA6ED8623}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {E475B1FE-0503-4930-8363-2677B46620C1}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {482E0230-8560-41fe-8584-07B3959847DA}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {934E2429-BC83-4ffb-B3A2-6761EC6870DE}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {5B6013C8-5C36-47d4-9AC0-22DBC558E5CB}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {2EF9BA38-C64D-4d08-8287-EB9B2F34D0E9}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {431EDE57-B54B-49fb-A944-76201F746749}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {67D50A84-401A-42c1-801A-029435E34615}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {FBEEEE40-FB96-4a4b-9D02-D293FF69FC07}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C8DF8ECA-78C5-4073-88D0-A24585AB987A}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {A9167F26-9553-416d-B94E-1F6D9A2EEC3C}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {DA0B6D82-B161-4190-8878-AA5D07F94C9F}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {E13847DA-E186-427a-94D0-AA01163D80CE}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {6AEF5596-203D-4817-A17B-8A4810BF5D33}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {05EA20D9-18DC-4446-A9F8-F6C5161357CE}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {19BC3378-2319-4C50-990A-17600534DFF9}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {B5D49EBC-FE1A-445B-9517-A83E91E2D73A}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C41C2E15-6852-4EA4-82D2-12E88D3E1E9F}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {8D650B1E-285A-4868-8AA6-B089C994ABE5 }
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {8B0C3669-CA5C-42AD-8FF7-B05E7ADE2242}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Research\Sources{ 88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D} \ {C8ED648C-A5ED-4402-A55D-921D1CF1079A}
 • För Office 2013 tar du bort alla undernycklar under följande registerpost:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Research\Sources\ {88686849-2DD9-474D-9300-778E3336FA5D}\

 • Om du inte vill uppdatera registret eller om du inte kan uppdatera registret, inaktiverar du tjänsten så att den inte visas i listan i fönstret Referensinformation. Det gör du genom att klicka på länken Referensalternativ längst ned i fönstret Referensinformation och sedan avmarkera kryssrutan bredvid tjänstnamnet.

åtgärda problem 2

Om fönstret Referensinformation inte visar några tillgängliga tjänster och webbplatser för referensinformation kontrollerar du att du är ansluten till Internet och följer sedan de här stegen:

 • klickar du på länken Referensalternativ längst ned i fönstret Referensinformation.
 • Välj Uppdatera/ta bort.
 • uppdatering av uppdatering
 • När tjänsterna har uppdaterats väljer du Stäng.
 • klickar du på kryssrutan för det tjänstnamn du vill lägga till

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är åtgärdat genom att visa listan över tillgängliga tjänster eller genom att fråga tjänsten i fönstret Referensinformation. Om problemet är åtgärdat är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta oss genom att klicka på följande länk:

Kontakta support