"Det gick inte att hitta de filer som behövs för att köra verktyget Office-anpassning" när du öppnar verktyget

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Du använder verktyget Office-anpassning för att anpassa en installation av Microsoft Office 2007-systemet. Du försöker öppna anpassningsverktyget för Office genom att skriva följande kommando i en kommandotolk:

setup.exe /admin

När du gör det kan du få följande felmeddelande:

Files necessary to run the Office Customization Tool were not found. Run Setup from the installation point of a qualifying product.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om du inte har en volymlicensversion av 2007 Office-systemet. Anpassningsverktyget för Office är endast tillgängligt i volymlicensversioner av Office 2007-systemet. Det här verktyget kräver en administratörsmapp i källbilden för Office 2007. Om mappen Admin inte finns visas det här felmeddelandet.

Mer information

Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

931401 Så här tar du reda på om du har en återförsäljarversion eller volymlicensversion av 2007 eller en Microsoft Office 2010-programsvit

Mer information om anpassningsverktyget för Office finns på följande Microsoft-webbplats:

Referensreferens för verktyget Office-anpassning (OCT) för Office 2013