Förhindra att Office 2010 inaktiverar skrivare

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Introduktion

I den här artikeln introduceras en metod för att förhindra att Microsoft Office 2010 inaktiverar skrivare när Office 2010 identifierar problemen med skrivare.

Mer information

Viktigt

Det här avsnittet, metoden eller uppgiften innehåller steg som beskriver hur du ändrar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du ska bakåt i och återställa registret finns i Återställning och återställning av registret i Windows.

Om Office 2010 upptäcker att det är problem med en skrivare kan vissa utskriftsfunktioner eller så kanske skrivaren vara inaktiverad. I det här fallet kan du inte använda de inaktiverade skrivarna för att skriva ut dokument längre.

Om du vill förhindra att Office 2010 inaktiverar skrivare ställer du in registerposten DisablePrintFeaturesOnCrash. Gör så här:

 1. Starta Registereditorn.

 2. Klicka på Start, skriv regedit i rutan Starta sökning och tryck sedan på RETUR.

  Obs! Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftarI.

 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\General

 4. Peka på Nytt i Redigera-menyn och klicka sedan på DWORD-värde.

 5. Skriv DisablePrintFeaturesOnCrash och tryck sedan på RETUR.

 6. Högerklicka på DisablePrintFeaturesOnCrash och klicka sedan på Ändra.

 7. Skriv 0 i rutan Värdedata och klicka sedan på OK.

 8. Avsluta Registereditorn.

Administratören kan distribuera grupprincipinställningen Skriv ut biljett i felsäkert läge för att förhindra att Office 2010 inaktiverar skrivare. Grupprincipinställningen Skriv ut biljett i felsäkert läge ingår i administrationsmallfilen för Office 2010. Om du vill ha administrationsmallfilen för Office 2010 går du till följande Microsoft-webbplats:

Ladda ned administrationsmallfilen för Office 2010

Mer information om nya funktioner för tryckning i Microsoft Office finns på följande Microsoft-webbplats:

Förbättrad End-User upplevelse