"Arbetsboken måste checkas ut innan den kan ersättas. Du kan spara filen med ett annat namn." när du kör en schemalagd datauppdatering i en PowerPivot-arbetsbok

Den här artikeln är skriven av Rick Andring, Support Escalation Engineer.

Symptom

När du kör en schemalagd datauppdatering i en PowerPivot-arbetsbok visas följande felmeddelande:

Arbetsboken måste checkas ut innan den kan ersättas. Du kan spara filen med ett annat namn.

Orsak

Alternativet Kräv att dokument checkas ut innan de kan redigeras under Versionsinställningar i Inställningar för dokumentbibliotek är troligen inställt på Ja.

Lösning

PowerPivot checkar inte ut dokument när det gör ändringar i det. Om du vill uppdatera schemalagda data så att de fungerar i dokumentbiblioteket ställer du in alternativet Kräv att dokument checkas ut innan de kan redigeras till Nej.