Så här exporterar du högupplösta bilder (med hög dpi) från PowerPoint

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Du kan ändra exportupplösningen i Microsoft PowerPoint genom att spara en bild i ett bildformat. Det finns två steg i den här processen: Att använda systemregistret för att ändra inställningen för standardupplösningen för exporterade bilder och sedan spara bilden som en bild med den nya upplösningen.

Steg 1: Ändra inställningen för exportupplösning

Viktigt

Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar i registret. Innan du ändrar det bör du först säkerhetskopiera registret för att kunna återställa det om problem skulle uppstå.

Som standard är exportupplösningen för en PowerPoint-bild som du vill spara som en bild, 96 punkter per tum (dpi). Så här ändrar du exportupplösningen:

 1. Avsluta alla Windows-program.

 2. Högerklicka på Start och klicka sedan på Kör. (I Windows 7 klickar du på Start och sedan Kör.)

 3. Skriv regedit i rutan Öppna klicka sedan på OK.

 4. Leta reda på en av följande registerundernycklar, beroende på vilken version av PowerPoint du använder:

  PowerPoint 2016, 2019, PowerPoint för Office 365

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\PowerPoint\Options

  PowerPoint 2013

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options

  PowerPoint 2010

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Options

  PowerPoint 2007

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options

  PowerPoint 2003

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Options

 5. Klicka på undernyckeln Alternativ, välj NyttRedigera-menyn och klicka sedan på 32-bitarsvärde (DWORD).

 6. Fyll i ExportBitmapResolution och tryck sedan på Retur.

 7. Se till att ExportBitmapResolution är markerat och klicka sedan på Ändra på menyn Redigera.

 8. Välj Decimal i dialogrutan Redigera DWORD-värde.

 9. Ange en upplösning på 300 i rutan Värdedata. Eller använd parametrarna i följande tabell.

  Decimalvärde Helskärmspixlar (horisontella × vertikala) Widescreen-pixlar (horisontella × vertikala) Punkter per tum (horisontellt och vertikalt)
  50 500 × 375 667 × 375 50 dpi
  96 (standard) 960 × 720 1280 × 720 96 dpi
  100 1000 × 750 1333 × 750 100 dpi
  150 1500 × 1125 2000 × 1125 150 dpi
  200 2000 × 1500 2667 × 1500 200 dpi
  250 2500 × 1875 3333 × 1875 250 dpi
  300 3000 × 2250 4000 × 2250 300 dpi

  Anteckning

  Mer information finns i avsnittet Begränsningar när du anger det här värdet.

 10. Välj OK.

 11. Välj Avsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv-menyn.

Steg 2: Exportera bilden som en bild

 1. Öppna bildpresentationen i PowerPoint och öppna sedan den bild som du vill exportera.

 2. Välj Spara som på menyn Arkiv.

 3. Välj något av följande bildformat i rutan Spara som typ:

  • GIF Graphics Interchange Format (.gif)
  • JPEG-filutbytesformat (*.jpg)
  • PNG Portable Network Graphics (.png)
  • TIFF Tag Bildfilformat (*.tif)
  • Enhetsoberoende bitmapp (*.bmp)
  • Windows Metafile (*.wmf)
  • Förbättrad Windows Metafile (*.emf)

  Anteckning

  Du kanske vill ändra bildens sparade plats i rutan Spara i. Du kanske också vill ändra namnet på bilden i rutan Filnamn.

 4. Välj Spara. Du uppmanas med följande dialogruta:

  Välj endast Aktuell bild.

  Välj endast Aktuell bild. Bilden sparas i det nya formatet och den nya upplösningen, på den plats som du angav i rutan Spara i.

 5. Om du vill kontrollera att bilden sparas i den upplösning som du har angett högerklickar du på bilden och väljer sedan Egenskaper.

Begränsningar

När du anger registervärdet ExportBitmapResolution för PowerPoint finns det en maximal DPI-begränsning som du bör överväga för vissa versioner av PowerPoint.

Maximal DPI är beroende av bildstorleken. Formeln är: maxdpi = (kvadratroten (100 000 000/(bildbredd * bildhöjd))), där bildbredd och höjd är i tum.

För till exempel en standardbild på 13,3 tum x 7,5 tum är ekvationen: sqrt (100 000 000/(13,333 * 7,5)) = 1 000.

PowerPoint 2019, 2016, 2013 och 365

Det finns ingen fast DPI-gräns. Bildexport begränsas endast av hur stor den resulterande bitmappen blir. PowerPoint har stöd för att skapa bitmappar på upp till 100 000 000 pixlar (bredd x höjd). För standardbilder i bredbildsformat (13,3 x 7,5 tum) innebär det här ett maximalt DPI på 1 000. För bilder i det äldre formatet på 10 x 7,5 tum innebär det här ett maximalt DPI på 1 155.

PowerPoint 2010 och äldre

Den maximala upplösningen som PowerPoint kan exportera är 3 072 pixlar, baserat på bildens längsta kant. Till exempel har standardbilden på 10 tum × 7,5 tum ett maximalt effektivt DPI-värde på 307. Resultatet på 3 070 pixlar (10 × 307 = 3 070) omfattas av gränsen på 3 072 pixlar. Alla DPI-inställningar som är större än 307 för en standardbild återgår dock till gränsen på 3 072.

Decimalvärde Pixlar (horisontellt × vertikalt) Punkter per tum (horisontellt och vertikalt)
307 3072 × 2304 307 dpi

Gränsen på 3 072 pixlar gäller även för att spara bilden programmässigt.

Med följande kod sparas till exempel en bild med måtten 3 072 × 2 304 pixlar:

ActiveWindow.Selection.SlideRange(1).export
"c:\<filename>.jpg","JPG",4000,3000

Mer information

Information om hur du ändrar storleken på bilderna finns i Ändra storleken på bilderna.