"Hlink.dll kan inte laddas" eller "Det gick inte att läsa in Hlink.dll" i en PowerPoint-presentation

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

När du visar en PowerPoint-presentation kan du få ett eller båda av följande fel meddelanden:

Det går inte att ladda Microsoft PowerPoint "hlink.dll".

Det gick inte att ladda "hlink.dll" i Microsoft PowerPoint.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om Hlink.dll-filen saknas, är skadad eller är fel version.

Lösning

Lös problemet genom att ta bort Hlink.dll-filen på hård disken om den finns och sedan ersätta den. Hlink.dll-filen sparas på Microsoft Windows-CD: n och du kan installera den med Microsoft Internet Explorer. Om du vill ersätta Hlink.dll-filen kan du använda någon av följande metoder.

Anteckning

Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows kan följande steg vara annorlunda på din dator. Om de finns, se produkt dokumentationen för att slutföra de här stegen.

Metod 1: installera om Internet Explorer

Obs! eftersom det finns många olika versioner av Internet Explorer som är avsedda för många olika operativ system kan du använda följande Microsoft Knowledge Base-artikel för att ta reda på hur du kan installera den här versionen av Internet Explorer:

318378 installera eller reparera Internet Explorer i Windows

Metod 2: extrahera Hlink.dll filen

 1. Spara alla öppna filer och avsluta alla program som körs.

 2. Klicka på Start, peka på Sökoch klicka sedan på filer eller mappar.

 3. I rutan namn skriver du hlink.dll.

 4. I rutan Leta i kontrollerar du att enhet C är markerad och klickar sedan på Sök nu.

 5. Om du hittar Hlink.dll-filen högerklickar du på filen och klickar sedan på Byt namn.

 6. Byt namn på filen från Hlink.dll till HLINK. old.

 7. Sätt in Microsoft Windows 2000-eller Windows XP-CD i CD-eller DVD-enheten.

 8. Klicka på Start och därefter på Kör.

 9. Om du vill extrahera Hlink.dll-filfilen skriver du följande i dialog rutan Kör , där enhet är enhets beteckningen för CD-ROM-eller DVD-enheten och Windows är den mapp som innehåller operativ systemet Windows:

  Expand enhet: \ i386 hlink. dl_ c:\windows\system32\hlink.dll

  Klicka på OK.

 10. Klicka på Starta igen och sedan på Kör.

 11. Om du vill registrera Hlink.dll filen manuellt i 32-bitars operativ systemet skriver du följande kommando rad i dialog rutan Kör , där Windows är den mapp som innehåller operativ systemet Windows:

  c:\windows\system32\regsvr32/s c:\windows\system32\hlink.dll

  Klicka på OK.