Felmeddelandet "Händelsetjänst" visas när du ändrar status för användare till inaktiv i Microsoft Project

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

När du inaktiverar en användare i Microsoft Project visas följande meddelande:

Resursen kunde inte sparas på grund av följande orsaker:
Ett fel uppstod med händelsetjänsten. Händelsetjänsten körs inte eller har inte installerats. Kontakta administratören om du vill ha mer information.

Orsak

Användaren är inaktiverad i Active Directory.

Lösning

Du kan lösa problemet genom att ändra status för användarkontot till inaktiv i projektinstansen med alternativet som finns i Hantera användare. Inaktivera sedan kontot i Active Directory.