I Visio ändras inte sidans storlek med kommandot Anpassa till ritning så att det passar ritningens mått

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Symptom

Sidans storlek ändras när du klickar på Anpassa till ritning i gruppen Storlek på fliken Design i Microsoft Visio 2010 eller Visio 2013. Men en liten marginal finns kvar mellan sidans kant och ritningen.

Orsak

Det här problemet uppstår på grund av en designändring i Visio. Kommandot Anpassa till ritning tar hänsyn till marginalinställningarna på sidan när kommandot ändrar storlek på sidan så att den passar ritningen.

Lösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv och sedan på Anpassa menyfliksområdet i navigeringsfönstret.
 2. Markera kryssrutan Utvecklare i fönstret Primära flikar och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på Visa formblad på fliken Utvecklare och klicka sedan på Sida.
 4. I avsnittet Utskriftsegenskaper i ShapeSheet anger du följande värden till 0:
  • PageLeftMargin
  • PageRightMargin
  • PageTopMargin
  • PageBottomMargin
 5. Använd kommandot Anpassa till ritning igen. Sidans storlek ändras nu så att den passar ritningens storlek och det finns ingen marginal.